האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ?

האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ?

בפסיקה ניתן למצוא מקרים קרובים אשר בהם התקיים דיון בהסדרים חוזיים דומים לפי חוק החוזים האחדים.

כך, למשל, בעניין הולמס פלייס בחן בית המשפט את הגינות תקופת ההתקשרות המינימאלית שנקבעה באותו עניין להתקשרות עם מועדון כושר (שנתיים, עם תחנת יציאה לאחר שנה), וקבע כי אין אפשרות ממשית שיקבע כי היא מקפחת.

יצוין כי באותו עניין נטענה טענה דומה לזו שהועלתה לפני, ואולם היא לא שכנעה את חברתי, כבוד השופטת נד"ב, אשר אימצה אבחנה דומה לזו שנזכרה לעיל, בציינה ש"אין מחלוקת כי תקנון המשיבה [...] הוא חוזה אחיד [...] זאת להבדיל מתקופת ההסכם בעניינה טוענת המשיבה שחל עליה החריג להגדרת "תנאי" לפי סעיף 2 בחוק החוזים האחידים". בדומה, גם החלטת הביניים בעניין שח"ל מבוססת על ההנחה כי ההסדר שנקבע ביחס לסיום החוזה במהלך תקופת התקשרות מוסכמת כפוף לתחולת חוק החוזים האחידים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צריכת גז

 2. מהו חוק גל

 3. תכלית החקיקה

 4. הצבעה שלא כחוק

 5. טעות פירוש חוק

 6. חקיקה שיפוטית

 7. שמירת מרחק בחוק

 8. טעות בהבנת החוק

 9. אי ציות להוראת מציל

 10. חוק ייעוץ השקעות

 11. הפעלת רדיו לא חוקי

 12. סעיף 28 לחוק המכר

 13. פירוש ביטויים בחוק

 14. סעיף 6ב לחוק הפלת"ד

 15. אי התאמה לפי חוק המכר

 16. מטרת חוק רישוי עסקים

 17. אישור חוק עזר עירוני

 18. סעיף 15 לחוק התרופות

 19. שחרור לוחם בלתי חוקי

 20. סעיף 4ג לחוק הפלת''ד

 21. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 22. בקשה לפי חוק אמנת האג

 23. סעיף 34י לחוק העונשין

 24. חוק ספציפי מול חוק כללי

 25. חקיקת משנה רטרואקטיבית

 26. סעיף 10 לחוק עזר לאשדוד

 27. איסור שימוש במבנה לא חוקי

 28. חוק אקטיבי או פרוספקטיבי ?

 29. חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם

 30. בקשה לפי חוק ההגנה על חוסים

 31. עבירות על חוקי עזר עירוניים

 32. צו הפסקה מנהלי בגין הפרת החוק

 33. סעיף 15 לחוק העבירות המנהליות

 34. סעיף ויתור על הגנות בחוק ההוצל''פ

 35. ניסיון להתחמק מתחולת חוק עבודת נשים

 36. ביטול החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 37. ביטול החלטה של הממונה לחוק עבודת נשים

 38. הצעת חוק מניעת זיהום הים - מקורות יבשתיים

 39. טיפולי פוריות - שוהה בלתי חוקי בישראל

 40. תוקף כתב אישור לפי חוק עידוד השקעות הון

 41. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומנית

 42. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 43. חוק חדש, המוחל על מצב שנסתיים לפני חקיקתו

 44. הוראת חוק ספציפית גוברת על הוראת חוק כללית

 45. עבירות על חוק עזר עירוני - שמירת הסדר והניקיון

 46. האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ?

 47. האם הסמכה לעריכת "משאל עם" חייבת להיות בחוק יסוד ?

 48. מי שנמצא באתר עתיקות, כשברשותו כלי חפירה: סעיף 38 לחוק העתיקות

 49. הטלת חובה על רשות מרשויות המדינה להכיר את כלל הצעות החוק אינה סבירה

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון