סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי – החובה לידע את הנאשם

סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי – החובה לידע את הנאשם

מכאן אני מגיעה למסקנה כי בימ"ש קמא לא טעה כלל ועיקר בשעה שהרשיע המערער ובעת גזירת העונש.

טענת ב"כ המערער כי לא קוימה בבימ"ש קמא הוראת סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי נדחית מכל וכל.
סעיף 143 בא להבטיח כי כתב האישום והאמור בו הובא לידיעת הנאשם ועל ביהמ"ש להיות משוכנע כי דרישה זו מולאה. גם אם אניח לטובתו של ב"כ המערער כי לא קוימה הוראת סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי ככתבה וכלשונה ולא בוצעה הקראה פורמלית, אזי עולה מתוך כל שנאמר עד כה כי תכלית סעיף 143 הובטחה גם הובטחה.

זכויותיו של המערער לא נפגעו כלל ועיקר.

אל מול תצהירו ה"תמים" לכאורה של המערער, לפיו לא קיבל המערער הסבר לאמור בכתב האישום, לא ביקש ולא הסכים להודות בכתב האישום, לא נאמר לו כי יש הסדר ולא הוסברו לו פירטי ההסדר – עולה מציאות אחרת, הפוכה לחלוטין מהאמור בתצהיר.


מציאות זו שהינה האמת, עולה מדברי בא כח המשיבה 1, מהודעת המשיב 2 לבית המשפט, ומדברי המערער לבית המשפט, המתיישבים עם כל שנאמר על ידי בא כח המשיבה 1, וכל שנכתב על ידי המשיב 2, ככפפה ליד.

אין לי אלא,לומר כי הגשת הערעור כפי שהוגש ונטען בו , הינו שימוש לרעה בהליכי בית משפט , המצדיקה הוצאות .

אילו היה מתייצב לדיון משיב 2 הייתי פוסקת הוצאות אף לטובתו.


לאור כך המערער ישלם הוצאות בסך 7.500 ₪ לאוצר המדינה,
המערער ישלם סך של 12.500 ₪ לבא כח המשיבה 1.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמון בנאשם

 2. נאשם לא מיוצג

 3. שוויון בין נאשמים

 4. פיצוי לנאשם שזוכה

 5. אשפוז נאשם חולה נפש

 6. פיצויים לנאשם שזוכה

 7. איסור פרסום שם הנאשם

 8. פיצוי לנאשם שזוכה בדין

 9. בקשת נאשם לצאת לעבודה

 10. פיצויים מהמדינה לנאשם

 11. הודאת נאשם דבר מה נוסף

 12. בדיקת מסוכנות של הנאשם

 13. בקשת נאשמים להפרדת דיון

 14. אמצעים פסולים בחקירת הנאשם

 15. חוסר אמון של בית המשפט בנאשם

 16. בקשת הנאשם להתיר חזרה מהודיה

 17. הימנעות מחקירה נגדית של הנאשם

 18. מחדלים של המשטרה - זיכוי נאשם

 19. קבלת חומר חקירה של נאשמים אחרים

 20. מכתב יידוע בעברית לנאשם דובר ערבית

 21. הימנעות מהרשעת נאשם שאין לו הרשעות קודמות

 22. הימנעות להודיע לנאשם על זכותו להיוועץ עם עו''ד

 23. סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי – החובה לידע את הנאשם

 24. נטען כי מועד הדיון שנרשם על ידי השוטר לא היה ברור לנאשם

 25. פיצוי נאשמים בגין הוצאות הגנה בתוספת 50% בגין מאמץ מיוחד

 26. סעיף 40ו' לחוק העונשין - הרתעת הנאשם מפני ביצוע עבירה נוספת

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון