כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

מה העונש על תקיפת קטין ?

ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט איתן קורנהאוזר) מיום 25.12.13 בת"פ 37580-07-11.

כללי
1. המערער הורשע על יסוד הודאתו בכתב האישום המתוקן בתקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ותקיפה בנסיבות מחמירות. המערער הועמד לדין ביחד עם הוריו, עימם הוא מתגורר. על פי עובדות כתב האישום, ביום 19.6.11 הכה המערער את שתי אחיותיו הקטינות (להלן: הקטינות), לאחר שנודע לו כי השתיים לא הלכו באותו יום לבית הספר, וגרם להם לחבלות. על המערער נגזרו 6 חודי מאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי בסך של 1,500 ₪ לכל אחת משתי המתלוננות. הערעור מופנה כנגד חומרת העונש.

תסקיר שירות המבחן
2. המערער, יליד 1983, נשוי, מתגורר עם רעייתו ובתו התינוקת בבית הוריו בירושלים, עובד באופן מזדמן בתחום הבנין ונעדר עבר פלילי. המערער הינו הבן השלישי במשפחה המונה שמונה אחים ואחיות בגילאים 13 עד 34 שנים. אביו אינו עובד ומתואר כאדם חולה המוגבל בתפקודו לאחר תאונה שעבר, ואימו הנה עקרת בית. חלק מהאחים סובלים מפיגור שכלי ושניים מהם מוגבלים לגמרי בתפקודם וזקוקים להשגחה מתמדת. בתסקיר פורט כי מגורמי הרווחה נמסר היו דיווחים קודמים של אלימות במשפחה וכי מדובר במשפחה בה היחסים בין ההורים והילדים הנם מעורערים וקשים ומלווים באלימות פיזית ונפשית קשה ביותר של ההורים ושל שניים מהאחים הבוגרים במשפחה, ביניהם גם המערער, כלפי בנות המשפחה. בעקבות האירוע הקטינות הוצאו למקלט למשך כעשרים ימים נוכח חשש שנשקף לחייהן, ולאחר מכן שבו לביתן והיחסים בבית הוטבו. הקטינות דיווחו על אלימות קשה ותכופה כלפיהן וכלפי אחיותיהן, בעיקר מצידו של המערער, אך האירוע הנדון וההליכים המשפטיים שננקטו כנגד המערער וההורים, הביאו למיתון ולשיפור ניכר ביחס כלפיהן. הקטינות דיווחו כי ההורים משקיעים מאמץ בהתחשבות ברצונותיהם ונמנעים מאלימות פיזית ואף שמים גבולות להתנהגותו של המערער ולא מאפשרים לו להכות את הבנות או להתערב חייהן. יחד עם זאת, הקטינות דיווחו כי המערער נוהג להגיע לבית ההורים, בניגוד לתנאים המגבילים שהוטלו עליו. שירות המבחן התרשם כי המערער לקח על עצמו תפקיד הורי, כמפרנס ומחנך במשפחתו, אך התקשה להתייחס לבעיות במערכת המשפחתית ולאלמנטים תוקפניים בהתנהלותו. כמו כן, המערער ניסה להציג חזות נורמטיבית ככל הניתן ולטשטש קשיים של רקע החשש מתוצאות ההליך הפלילי. המערער לקח אחריות חלקית ביותר למיוחס לו בכתב האישום ובולט כי מצמצם ומטשטש מאוד את חומרת מעשיו, מכחיש הזדקקות להתערבות טיפולית מכל סוג שהיא. המלצת שירות המבחן הנה להשית עונש מוחשי של מאסר בעבודות שירות ומאסר על תנאי.

הערעור
3. סנגורו של המערער טוען כי העונש שנגזר על המערער הינו חמור ביחס לנסיבותיו האישיות של המערער, ובכלל זה העובדה כי למערער אין עבר פלילי ולא נפתחו נגדו תיקים נוספים לאחר שהועמד לדין בתיק דנן. כמו כן, נטען כי המערער הנו המפרנס העיקרי של משפחת המוצא שלו, ויש להתחשב גם במצבו הנפשי בזמנים הרלבנטיים לאישום, כתוצאה מטיפולי פוריות שעבר עם בת זוגו. כמו כן, הדגיש הסנגור, כי יש להתחשב בכך שהמערער היה במעצר למעלה מ - 5 חודשים, הוא הודה והורשע ביום 22.2.12 במסגרת הסדר טיעון וללא שמיעת ראיות ואילו דינו נגזר לאחר שנה ושמונה חודשים. עוד נטען כי העונש חמור גם ביחס לעונשים שנגזרו על הוריו של המערער, שהועמדו לדין באותו כתב אישום. מערער זה הופלה פעמיים, הן במשפחה והן בהליך המשפטי. הוא חי במציאות שלא יצר. הוא ישב חמישה חודשים + 11 יום במעצר בפועל ועכשיו עבודות שירות.

4. ב"כ המשיבה טענה, כי בית משפט קמא איבחן נכון ואיזן היטב בין הנאשמים השונים. למערער יש אכן אירוע אחד אך המערער הוא זה שגם נזק ולא האחרים. על פי התסקיר הגורם המאיים בבית היה המערער.

דיון
5. לזכות המערער יש לזקוף את הודאתו, העדר עבר פלילי והעובדה כי לא נפתחו נגדו תיקים פליליים נוספים. כמו כן, לקולא נזקפת גם העובדה שמדובר באירוע אחד במהלכו לא נגרמו חבלות חמורות, וגילה של אחת הקטינות, שהיתה כבת 17 שנים בעת האירוע. כמו כן, בית משפט קמא התחשב גם במצבו האישי של נאשם 1 ובהשפעת מאסר בפועל על משפחתו, וזקף לזכותו גם את השינוי החיובי שחל ביחסים בבית. כמו כן,התחשב בית משפט קמא במשך מעצרו של המערער בתיק זה, העולה על חמישה חודשים. ולאחר מכן היה במעצר בית לתקופה העולה על שבעה חודשים. מאידך, לחובת המערער יש לזקוף את העובדה שנקט באלימות קשה כלפי המתלוננות, בעודו ממלא תפקיד מחנך-אחראי כלפיהן, תוך שימוש בצינור גומי, שקדם לו שימוש מתוחכם, מתוכנן מראש ומסוכן בחומצה על מנת לגרום למתלוננות, שחששו מחמתו וביקשו להגן על עצמן, לצאת מחדר בו הסתתרו. הקטינות נעלו עצמן בחדר האמבטיה בבית המשפחה, בניסיון למלט עצמן מחמתם של בני משפחתם, להם נודע כי נעדרו מבית הספר. המערער דרש מהן לצאת, ומשסירבו, שפך נוזל חומצתי-חנקתי על הרצפה שבסמוך לדלת והנוזל זרם אל תוך חדר האמבטיה, תוך שהקטינות החלו להיחנק, ונאלצו לפתוח את הדלת. או אז, הכה המערער את הקטינות באמצעות צינור, תוך שהן מנסות להתגונן מפניו, ואף הטיח את ראשה של אחת מהן במיטה, לאחר שזו התחננה בפניו כי יחדל מהכאת אחותה. המערער גרם לאחת חבלות בידיה ובפצעים מדממים, ולאחרת גרם חבלה של ממש. לפיכך, בדין קבע בית משפט קמא כי האיזון הנכון בין כלל השיקולים מחייב ענישה משמעותית. בית משפט קמא עשה הבחנה ראויה בין המערער לבין נאשמים 2 ו – 3, הוריו של המערער, שהורשעו אמנם בשלוש עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות בשלושה מקרים שונים, והושתו עליהם עונשי מאסר על תנאי בלבד ועל האב הוטל גם צו מבחן. ההורים נעדרי עבר פלילי, שהודו במיוחס להם. עונשם המקל של ההורים נקבע נוכח קיומם של שיקולים לקולא, שאינם קיימים בעניינו של המערער. בנוגע לאב, נשקל גילו המבוגר של האב, מצבו הבריאותי הקשה והעובדה כי הוא אב למשפחה ענפה, נכונותו לקבל הכוונה טיפולית והשינוי החיובי שחל בבית. באשר לאימו של המערער, צוין כי היתה הסכמה בין הצדדים בנוגע לשיקולים לקולא בעניינה, ובכלל זה העובדה שהינה אם לשמונה ילדים, הסועדת ומטפלת באופן שוטף יומיומי בשניים מהם, הסובלים מבעיות שונות, וכן בבעלה החולה, ומשמשת הלכה למעשה כמבוגר האחראי הפעיל בבית. עם זאת, נראה כי המערער הפעיל אלימות בתוך הבית, באווירה משפחתית ותרבותית שיצרו הוריו, לפיכך הפער בין עונשי המערער והוריו גבוהים מדי. על כן מצאנו לנכון למתן במידת מה תקופת המאסר בעבודות שירות ולהעמידה על ארבעה חודשים.
כפוף לתיקון זה הערעור נדחה. המערער יתייצב לריצוי עבודות השירות במועד שייקבע הממונה, לא יאוחר מיום 31.5.2014.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שכן

 2. אב תקף את בנו

 3. אשפוז עקב תקיפה

 4. תקיפה בגלל חניה

 5. תקיפה בדרך לעבודה

 6. תקיפה בגן ציבורי

 7. יסודות עוולת התקיפה

 8. תקיפת נכד ע''י סבו

 9. תקיפה עם אקדח צעצוע

 10. תקיפה ע''י שוטר תנועה

 11. תקיפת בן אדם ע''י חיה

 12. עורך דין תקיפה

 13. אי הרשעה בתקיפת בת זוג

 14. פיצויים לשוטר על תקיפה

 15. זיכוי שוטר מעבירת תקיפה

 16. התיישנות תביעה על תקיפה

 17. תקיפה עקיפה משפט מנהלי

 18. פיצוי על חרדה עקב תקיפה

 19. כמה מקבלים על תקיפת שוטר

 20. תקיפה סתם ע''י שוטר מג''ב

 21. היסוד הנפשי בעבירת תקיפה

 22. תקיפה עקיפה ותקיפה ישירה

 23. כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

 24. תקיפה על ידי שניים או יותר

 25. תקיפה עם בקבוק זכוכית שבור

 26. פיצוי נזק לשיניים עקב תקיפה

 27. תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל

 28. תקיפה של מסתערבים – תביעת פיצויים

 29. תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות

 30. תקיפת ערבי מהשטחים ע''י שוטר

 31. ערעור על הרשעה בתקיפת עובד ציבור

 32. תקיפה - חלוקת האחריות בין המזיק והניזוק

 33. תקיפה הגורמת חבלה של ממש לבת זוג

 34. שחרור ממעצר על תקיפה מינית של קטין

 35. זיכוי מעבירת תקיפה בטענת הגנה עצמית

 36. תקיפת עובד ע"י עובד נוסף במקום העבודה

 37. כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

 38. תקיפה של עובד שגרם לפיטוריו של עובד אחר

 39. הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 40. הועמד לדין בבימ"ש קמא בעבירה של תקיפה סתם

 41. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 42. פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

 43. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתקיפה בפאב

 44. האם ויכוח בין נהגים שהסתיים בתקיפה מהווה תאונת דרכים

 45. האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

 46. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מאירוע תקיפה

 47. תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא לפי סעיפים 380 ו-382(א) לחוק העונשין

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון