פסיקת הוצאות לדוגמא בבקשת אורכות מנימוקי סרק תוך ניצול בית המשפט

פסיקת הוצאות לדוגמא בבקשת אורכות מנימוקי סרק תוך ניצול בית המשפט

לעניין זה אני מפנה לרע"פ 567/09 בפני כב' השופט א.א. לוי אימאן אבו חיט נ' מדינת ישראל מיום 27.3.09 ומפאת חשיבות הדברים והתאמתם לענייננו יובאו הדברים כלשונם:

"...מחסום רעיוני זה שוב אינו נטוע בקרקע כה מוצקה, שעה שאין תכליתה של ההשגה על תוצאותיו של ההליך הפלילי אלא ניסיון לדחיית הקץ, תוך ניצול הרגישות שכפתה על עצמה מערכת המשפט הפלילית בנוהרים לפתחה, ומתוך שימוש שאינו תם לב בכלי הערעור.

עם כך אין להשלים, ואף אם אין בדבר ככלי לפטור את הערכאות מחובתן להידרש לכל פרשה המונחת לפתחן לפני – ולפנים, הרי שאין המחיר הנלווה לניצולם לרעה של ההליכים ניתן ואף ראוי לגבות מן האחראי לו, וזאת בכפוף לעקרון היסוד בדבר מידתיותה של הפעולה השלטונית. בפרשה שבפנינו ניצל המבקש באורח מתמיד ושיטתי את הדרכים בהם מאפשר הדין לילך למי שנמצא אשם בבנייה אסורה ונצטווה להורסה, והוא שב פעם אחר פעם אל הערכאות בנסיון, שצלח, לסכל את ביצועו של צו ההריסה משך שמונה שנים תמימות.

חוששני, כי לו ניתן היה לערער אף על החלטה זו הניתנת עתה, היה עושה זאת המבקש ללא היסוס. בנסיבות אלה, צדקה ערכאת הערעור בהשיתה על המבקש הוצאות, ששיעורם 35,000 ₪ אינו מופרז כלל ועיקר. אם לא עשיתי כן אף בגדרו של הליך זה, הרי זו משום התקווה כי המסר נקלט אם לא בידי המבקש הרי לפחות בידי המשמשים לו פה בפני הערכאות".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאות השבחה

 2. הוצאות פרצלציה

 3. אי פסיקת הוצאות

 4. הוצאות פיתוח גנים

 5. פסיקת הוצאות הגנה

 6. הוצאות דין וטורח

 7. הוצאה מהלשכה לתמיד

 8. השתתפות בהוצאות הסלילה

 9. תביעה נגד הוצאת ספרים

 10. הוצאת ילד מחזקת הוריו

 11. החזר הוצאות רכב מהמדינה

 12. פיצוי בגין הוצאות שבעה

 13. תביעה להחזר הוצאות דלק

 14. הטלת הוצאות לטובת המדינה

 15. החזר הוצאות נסיעה לעבודה

 16. הוצאת מכתבים מהתיק האישי

 17. תביעה להחזר הוצאות פיתוח

 18. ערעור על החלטה לשאת בהוצאות

 19. פסיקת הוצאות לתובע ייצוגי

 20. הוצאת חלקים מהרכוש המשותף

 21. הכנסות והוצאות של תחנת דלק

 22. פסיקת הוצאות גם לצד המפסיד

 23. החזר הוצאות נסיעה לבית ספר

 24. השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה

 25. השתתפות דיירים בהוצאות הדברה

 26. תביעה להחזר הוצאות נסיעה לעובד

 27. הוצאות פיתוח כחלק משווי הרכישה

 28. פסיקת הוצאות עקב סירוב מתמשך לבקשה

 29. השתת הוצאות לדוגמא על חברת ביטוח

 30. הוצאת שמאי מהלשכה עקב סירוב לשלם

 31. הוצאה לחופשה ללא תשלום במקום השעיה

 32. הוצאת צ'קים דחויים לפני סגירת חברה

 33. פסיקת הוצאות בגין בקשה למתן הוראות

 34. הוצאות בגין אי התייצבות לדיון בהוצל''פ

 35. ביטול חיוב בהוצאות לטובת המדינה בהוצל''פ

 36. תשלום הוצאות לנסיעה ברכב פרטי לצרכי עבודה

 37. הוצאות בגין אי התייצבות עד מטעם צד לתביעה

 38. ביטול הוצאת עובד לחל''ת - חופשה ללא תשלום

 39. בקשה לחייב את אוצר המדינה לשלם הוצאות הגנה

 40. תביעה כספית לפיצויים בגין הוצאות כתוצאה מתביעה בסכם קצוב

 41. פסיקת הוצאות לדוגמא בבקשת אורכות מנימוקי סרק תוך ניצול בית המשפט

 42. הכלל בפסיקת הוצאות הוא פסיקת הוצאות ריאליות, וזאת בהיעדר סיבה מיוחדת

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון