הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

לשיטת המערערים, העובדה שמהתסקירים עולה כי שניהם אינם בעלי דפוסים עבריינים וכי הפיקו את הלקחים מההליך הפלילי, צריכה הייתה להביא בהפחתה בעונשם ולא לשליחתם אל מאחורי סורג ובריח לחודשים ארוכים, דבר אשר יגדע את הליך השיקום אותו הם עוברים.
בנוסף, טענו המערערים כי הם הודו במיוחס להם בהזדמנות הראשונה, וכי העבירות כולן בוצעו בטווח זמן של כחודשיים וחצי בלבד, כאשר עד אותו מועד לא ביצעו המערערים כל עבירה.
המערערים הדגישו כי שניהם בחורים צעירים וחיוביים שרוצים לעלות על דרך המלך ופועלים לשם כך בכל יום ויום, כך שהקלה בעונשם הינה גם אינטרס ציבורי מובהק. להוכחת טענותיהם הפנו המערערים לפסיקה מתאימה.
עוד טענו המערערים לשוויון בענישה, שכן על X, הוא השותף השלישי לחלק מהעבירות, הושת עונש נמוך יותר, של 12 חודשי מאסר ויום אחד לריצוי בפועל. המערערים טענו כי בית המשפט קמא התייחס לכך בגזר דינו, ואף ציין כי יש בכך כדי להצדיק גישה מסוימת לקולא בכל הנוגע למערער 2 שהעבירות בהן הורשע דומות מאד לאלה בהן הורשע X, אך בסופו של יום הטיל בית המשפט קמא על המערער 2 עונש של מאסר בפועל שאורכו עולה כמעט פי 3 מזה של שותפו.

10. בתגובה, טענה ב"כ המאשימה, כי ברישומיה אין סימן לקיום גישור לפני השופט קמא ובאשר לאחידות הענישה נטען כי השותף השלישי נדון לפני בית דין צבאי בו נקבע הסדר סגור ומכל מקום אין למצוא טעות בהחלטת בית משפט השלום, המצדיקה התערבות.

דיון והכרעה
11. דין הערעור להידחות. העבירות בהן הורשעו המערערים רבות ומשמעותיות.
המערער 1 הודה והורשע ב-5 מקרים שונים בהם התפרץ לדירות מגורים, באור היום ובמקומות שונים, וגנב מהן רכוש רב ובאחד המקרים אף נגנבו אקדח ומחסנית, כאשר לדירות אלה הגיע המערער 1 ברכב גנוב. כל העבירות התבצעו בתוך 10 ימים (מיום 28.1.13 ועד יום 6.2.13) כאשר שתיים מהן התבצעו באותו היום ובאותו היישוב ממש. לא זו בלבד, אלא שבאותו היום (6.2.13), כאשר נסע המערער 1 לאחר העבירות שביצעו ברכב הגנוב, יחד עם שותפיו לאירועים, הם נעצרו על ידי שוטר, וכשניסו להימלט ביצעו עבירות נוספות.
חלקו של המערער 2 קטן יותר, כאשר הודה והורשע בהשתתפות באירועים מיום 6.2.13, דהיינו: שני מקרי התפרצות וגניבה, וניסיון ההימלטות מהשוטר.
בנוסף, לכל אחד מהמערערים נוספה עבירה של הפרת הוראה חוקית, כאשר כל אחד מהם הפר מעצר בית שהוטל עליו.

בתי המשפט עמדו רבות על החומרה שבמעשי ההתפרצות, על הנזקים והפגיעה הקשה שהם גורמים לבעלי הבתים שנפרצים, ולתחושת הביטחון הנפגמת, הן אצל הקורבנות בפרט והן בציבור הרחב בכלל. חומרה נוספת נעוצה בעבירות רכוש הקשורות לגניבת רכבים והשימוש בהם ככלי לביצוע עבירות נוספות:
"בית המשפט המחוזי צדק גם צדק משהטעים את הצורך בחומרה בענישה בעבירת התפרצות ובעבירות הרכוש בכלל, שהיו – אפשר לומר – למכת מדינה, למקור דאגה וטרוניה לאזרחים רבים ולפגיעה בתחושת ביטחונם. נקל לשער את החוויה הקשה העוברת על קרבנות הפריצה, בשובם לביתם והנה הפיכת סדום ועמורה בתוכו וחפצים וכסף נעלמו ואינם... כך גם באשר למי שהשכים לעבודתו והנה רכבו שחנה לעתותי ערב איננו, כי נגנב" (רע"פ 1708/08 מרדכי לוי נ' מדינת ישראל, 21.2.08).
חומרה נוספת מצויה בעובדה שכל אחד מהמערערים הפר מעצר בית שהוטל עליו, ובכך הביעו המערערים זלזול בשלטון החוק.
בנוסף, יש ליתן את הדעת לכך שכל העבירות בוצעו בצוותא (בחלקן שני המערערים וX, ובחלקן המערער 1 יחד עם אחרים), דבר המצריך תכנון מוקדם ומהווה חומרה בפני עצמה.

השיקולים לקולא להם טענו המערערים באו לידי ביטוי בגזר דינו של בית המשפט קמא, אשר הדגיש כי לא מיצה את הדין עם המערערים בשל הודאותיהם, גילם הצעיר ועברם הנקי, ובכל הנוגע למערער 2 הטעים בית המשפט קמא כי חלקו קטן מזה של המערער 1.
בית המשפט קמא אף התייחס לתסקירי שירות המבחן ולכך שעל אף שנאמר שאין למערערים דפוסים עבריינים מושרשים וכי שניהם באים ממשפחות נורמטיביות, בסופו של יום נמנע שירות המבחן ממתן המלצה בעניינם וזאת נוכח חומרת העבירות והפרת תנאי השחרור.

אמנם המערערים בחורים צעירים וחסרי עבר פלילי, אך ריבוי העבירות שביצעו, התעוזה שבביצועם בצוותא ולאור יום, והעובדה שהם נעשו תוך שימוש ברכב גנוב, מראה כי לא מדובר במעידה חד פעמית אלא, למצער, בדפוס עברייני. וכאשר לאלה מצטרפת הפרת תנאי השחרור, מתחייבת ענישה משמעותית.

12. הטענה בכל הקשור להליך גישור נטענה מאוחר, לא נמצאו לה סימוכין ומכל מקום על-פי הפרוטוקול הסכימו הצדדים כי המשיבה תגביל דרישתה לעונש למערער 1 לשש שנות מאסר.

13. ובאשר לטבנגה, שותפם של המערערים לחלק מהאישומים: בית המשפט קמא התייחס לעבירות בהן הודה X והורשע ולעונש שנגזר עליו, תוך שהוא משווה בין שיקולי מדיניות הענישה הנוהגת בישראל לבין זו הנוהגת בבתי המשפט הצבאיים, ובסופה קבע כי יש בכך כדי להצדיק הקלה מסוימת בעונשו של המערער 2 בלבד, שכן חלקו של המערער 1 שונה לחלוטין מזה של X. בנוסף התייחס בית המשפט קמא לכך שלX לא יוחסה עבירה של הפרת הוראה חוקית.
הנה כי כן, בית המשפט קמא נתן התייחסות מפורשת לכך, ולא מצאנו עילה להתערב בקביעותיו, ומסקנותיו ואף נציין כי נוכח ריבוי המעשים העונש אינו נוטה לחומרה.

14. הערעור נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון