כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?לפנינו ערעור על גזר דינו מיום 13.1.14 של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופטת ש' לארי-בבלי) שניתן בת.פ 40867-04-13.
נגד המערער הוגש כתב אישום שבגדרו הואשם בעבירות הבאות: גניבת רכב; איומים; תקיפה בנסיבות מחמירות. יצוין, כי כתב האישום הוגש גם נגד נאשם נוסף (שיכונה להלן: "X"), אשר הואשם גם בעבירות נוספות.


5. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים לעונש, גזר בית משפט קמא על המערער, ביום 13.1.14, את העונשים הבאים: 36 חודשי מאסר לריצוי בפועל (בניכוי ימי מעצרו); מאסר מותנה; פיצוי למתלונן בסך של 5,000 ₪; וקנס בסך של 500 ₪ או 60 י מי מאסר תמורתו. יצוין, כי בשלב גזירת העונש עניינו של X הופרד מעניינו של המערער וזאת בשל הצורך להזמין תסקיר בעניינו של X, מחמת גילו. ביום 18.5.14, היינו לאחר מועד הגשת הערעור שלפנינו, נגזר עונשו של X לעונש של 30 חודשי מאסר בפועל וכן לעונשים נוספים הדומים, בעיקרם, לעונשים שהוטלו על המערער.

6. במסגרת הערעור שהוגש טוען ב"כ המערער, כי טעה בית משפט משהחמיר עם המערער יתר על המידה בגוזרו את דינו. נטען, כי העונש הוא חמור הן בהתחשב בנסיבותיו של המערער, שגילו צעיר (יליד 1988) ולחובתו הרשעה קודמת אחת בלבד, והן בהשוואה לענישה המקובלת במקרים דומים. ב"כ המערער מונה שיקולים נוספים שיש בהם, לשיטתו, כדי להצדיק הקלה עם המערער: העובדה שמדובר במאסרו הראשון של המערער; העובדה שמדובר באירוע שלא היה מתוכנן, ושחלקו של המערער בגניבת הרכב היה קטן מזה של X; והעובדה כי מעשה האלימות אינו מצוי ברף העליון של החומרה. עוד טוען ב"כ המערער, כי טעה בית משפט קמא משקבע מתחם נפרד לעבירה התקיפה ולעבירת גניבת הרכב. ב"כ המערער מוסיף וטוען, כי טעה בית משפט קמא כאשר הטיל על המערער בנוסף לעונש המאסר הממושך גם קנס ופיצוי למתלונן. לפי הטענה, בהתחשב במצבו הכלכלי של המערער, התוצאה היא שהוא ייאלץ לרצות תקופת מאסר נוספת של 60 ימים.

7. במהלך הדיון לפנינו היום, העלה ב"כ המערער טענה נוספת הנובעת מהעובדה כי מאז שהוגש הערעור הסתיים עניינו של השותף, X. ב"כ המערער טען עוד כי לא הייתה כל הצדקה להטיל על המערער עונש חמור מזה שהוטל על X, ולפיכך יש להקל בעונשו של המערער, ולו מהטעם של אחידות הענישה.

8. בתשובה לערעור טענה ב"כ המשיבה כי מעשיו של המערער חמורים מאוד ולפיכך, העונש שהושת עליו אינו חמור ואינו מצדיק התערבות בית משפט זה. בהתייחס לטענה החדשה שהועלתה בדיון היום בדבר אחידות הענישה, הפנתה ב"כ המאשימה לכך שבית משפט אשר גזר את עונשו של X ערך הבחנה בין השניים ומצא כי יש להטיל על X עונש קל יותר מזה שהוטל על המערער. מכאן, שלטענת המשיבה, לא הופר הכלל בדבר אחידות הענישה ואין לקבל גם את טענתו זו של המערער.

9. לאחר ששמענו את טענות הצדדים ושקלנו את דבריהם הגענו לכלל מסקנה כי אין לקבל את טענות המערער. אכן, המעשים בהם הורשע המערער חמורים הם. המערער וחברו תקפו אדם אשר עסק בשעות הבוקר המוקדמות באיסוף בקבוקים לצרכי פרנסתו. הם עשו זאת ללא כל התגרות מוקדמת או סיבה הנראית לעין. מדובר במעשה בריונות לשמו. בהמשך, כאשר הסתבר לשניים כי במהלך התקיפה נפלו מפתחות מכוניתו של המתלונן הם הובילו אותו בדרכי עורמה ותחבולה להראות להם היכן המכונית כדי לגנבה. בהמשך, לא היסס המערער לאיים על אחד השוטרים שתפסו אותו. אכן, למערער רק הרשעה קודמת אחת וזהו המאסר הראשון אותו הוא מרצה. ואולם, כאמור, נוכח חומרת המעשים, איננו סבורים כי העונש שהוטל עליו מצדיק את התערבותה של ערכאת הערעור. לא למותר לציין, כי המערער לא קיבל אחריות למעשיו ובבית משפט קמא העלה גרסאות אשר בית משפט קמא קבע, כי הן רחוקות מאוד מלהיות מתקבלות על הדעת.

10. באשר לטענה בדבר הפרת עקרון אחידות הענישה, הרי שכפי שעולה מגזר הדין שניתן ביום 18.5.2012, לאחר מתן גזר הדין בעניינו של המערער שלפנינו, בית משפט קמא היה ער לכלל בדבר אחידות הענישה והוא אבחן בין עניינו של המערער לעניינו של X. בית משפט ציין כי עניינו של המערער חמור מזה של X וזאת, בין היתר, לנוכח העובדה שהמערער הוא זה שתקף באופן פיזי את המתלונן בשלב הראשון של האירוע וכי אחריותו של X בנושא התקיפה היא מכוח דיני השותפות. כפי שציינו לעיל, הרי שמכתב האישום אשר בעובדותיו הורשע המערער עולה, כי בשלב כלשהו, במהלך תקיפת המערער את המתלונן, X הרחיק את המערער ממנו.

11. ערעורו של המערער התייחס לא רק לרכיב המאסר בפועל, אלא גם לכך שבית משפט קמא הטיל על המערער לפצות את המתלונן בסכום של 5,000 ₪ וכן הטיל עליו קנס של 500 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו. דין הערעור על הפיצוי להידחות על הסף ולו מהטעם שהמתלונן לא צורף כמשיב לערעור. למעלה מן הדרוש נאמר כי לנוכח חומרת המעשים, הרי ששיעור הפיצוי שהוטל על המערער הינו צנוע בנסיבות העניין.


12. לנוכח כל האמור, החלטנו לדחות את הערעור. בהתאם להסכמת הצדדים, המזכירות מתבקשת לשלוח אליהם עותק מפסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שכן

 2. אב תקף את בנו

 3. אשפוז עקב תקיפה

 4. תקיפה בגלל חניה

 5. תקיפה בדרך לעבודה

 6. תקיפה בגן ציבורי

 7. יסודות עוולת התקיפה

 8. תקיפת נכד ע''י סבו

 9. תקיפה עם אקדח צעצוע

 10. תקיפה ע''י שוטר תנועה

 11. תקיפת בן אדם ע''י חיה

 12. עורך דין תקיפה

 13. אי הרשעה בתקיפת בת זוג

 14. פיצויים לשוטר על תקיפה

 15. זיכוי שוטר מעבירת תקיפה

 16. התיישנות תביעה על תקיפה

 17. תקיפה עקיפה משפט מנהלי

 18. פיצוי על חרדה עקב תקיפה

 19. כמה מקבלים על תקיפת שוטר

 20. תקיפה סתם ע''י שוטר מג''ב

 21. היסוד הנפשי בעבירת תקיפה

 22. תקיפה עקיפה ותקיפה ישירה

 23. כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

 24. תקיפה על ידי שניים או יותר

 25. תקיפה עם בקבוק זכוכית שבור

 26. פיצוי נזק לשיניים עקב תקיפה

 27. תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל

 28. תקיפה של מסתערבים – תביעת פיצויים

 29. תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות

 30. תקיפת ערבי מהשטחים ע''י שוטר

 31. ערעור על הרשעה בתקיפת עובד ציבור

 32. תקיפה - חלוקת האחריות בין המזיק והניזוק

 33. תקיפה הגורמת חבלה של ממש לבת זוג

 34. שחרור ממעצר על תקיפה מינית של קטין

 35. זיכוי מעבירת תקיפה בטענת הגנה עצמית

 36. תקיפת עובד ע"י עובד נוסף במקום העבודה

 37. כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

 38. תקיפה של עובד שגרם לפיטוריו של עובד אחר

 39. הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 40. הועמד לדין בבימ"ש קמא בעבירה של תקיפה סתם

 41. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 42. פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

 43. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתקיפה בפאב

 44. האם ויכוח בין נהגים שהסתיים בתקיפה מהווה תאונת דרכים

 45. האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

 46. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מאירוע תקיפה

 47. תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא לפי סעיפים 380 ו-382(א) לחוק העונשין

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון