ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

6. דיון

א. לאחר עיון בגזר דינו של בית משפט קמא, בטענות באי כח הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את הערעור ולהשאיר את העונשים שנגזרו על המערער על ידי בית המשפט קמא על כנם, וכך אמליץ לחבריי הנכבדים.

ב. הלכה פסוקה היא כי בית משפט של ערעור אינו גוזר את עונשו של המערער מחדש. בית המשפט בוחן את סבירות העונש שגזרה הערכאה הדיונית. רק במקרים שבהם נמצא כי נפלה טעות מהותית בגזר הדין או כי העונש שנגזר סוטה באופן קיצוני מרמת הענישה הראוייה והמקובלת, רק אז תתערב ערכאת הערעור בעונש שהוטל על ידי הערכאה הדיונית.

ג. המערער שלפנינו הינו עבריין בעל עבר פלילי עשיר ומכביד ביותר. גליון ההרשעות הקודמות שלו הינו גליון עב כרס בגין עבירות שונות, מרביתן עבירות רכוש, אך גם עבירות סמים, הפרת הוראה חוקית, איומים, נסיון לתקיפה סתם, בריחה ממשמורת חוקית, שבל"ר ונטישה במקום אחר, פירוק חלקים מרכב, זיוף, שימוש במסמך מזוייף, קבלת דבר במירמה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תגרה במקום ציבורי, מעשה מגונה בקטין ומעשה סדום בכוח.


ניתנו למערער הזדמנויות לתקן את דרכיו אך הוא לא ניצלן. בית המשפט קמא שקל את כל העובדות והנתונים הרלוונטיים וגזר על המערער עונש ההולם את חומרת העבירות שעבר, את עברו הפלילי המכביד ואת נסיבותיו האישיות של המערער.

אכן, עונש המאסר המותנה בן 24 חודשים הינו עונש ממושך. ואולם, בהליך שלפנינו איננו בוחנים את צדקת הטלת עונש המאסר המותנה האמור. אילו רצה המערער להשיג על חומרת המאסר המותנה, היה עליו לערער על העונש האמור במועד. בהליך שלפנינו עלינו לבחון אם נפלה טעות בידי בית המשפט קמא בכך שהפעיל את עונש המאסר המותנה האמור במצטבר לעונש שהטיל על המערער בגין העבירות נשוא כתב האישום.

סבורני כי לאור מכלול נסיבות העניין ובמיוחד עברו הפלילי המכביד של המערער, ולאור הוראת סעיף 58 לחוק, לא נפלה כל טעות בהפעלת המאסר המותנה כפי שהופעל. בית המשפט קמא שקל היטב את מכלול נסיבות העניין ואכן אין בעניין שלפנינו טעמים שיצדיקו חפיפת תקופת המאסר המותנה או חלקו עם עונש המאסר בגין העבירות נשוא כתב האישום.

7. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, לו דעתי היתה נשמעת, היינו דוחים את הערעור.


עודד גרשון, שופט

השופט אברהם אליקים:
אני מסכים.


אברהם אליקים, שופט


השופטת תמר שרון-נתנאל:
אני מסכימה.

     
אשר על כן הוחלט, פה אחד, לדחות את הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו מאסר

 2. מאסר במקום קנס

 3. עונש מאסר מצטבר

 4. בקשה לעיכוב מאסר

 5. הגדלת תקופת מאסר

 6. פיטורים לפני מאסר

 7. הפעלת מאסר מותנה

 8. שחרור מוקדם ממאסר

 9. עונש מאסר לבעל מכה

 10. הארכת מאסר על תנאי

 11. הפעלת מאסר על תנאי

 12. שחרור על תנאי ממאסר

 13. קציבת עונש מאסר עולם

 14. עבירות מס מאסר בפועל

 15. פיצוי בגין מאסר שווא

 16. מאסר בפועל בעבירות מס

 17. עיכוב ביצוע עונש מאסר

 18. ערעור על 10 שנות מאסר

 19. מאסר לצורך גמילה מסמים

 20. עונשי מאסר על עבירות מס

 21. שחרור על תנאי מאסר עולם

 22. עונש מאסר על נענוע תינוק

 23. מאסר על ביזיון בית המשפט

 24. ביטול שחרור על תנאי ממאסר

 25. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 26. מאסר בפועל על תאונת דרכים

 27. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 28. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור

 29. דיור ציבורי לאחר שחרור ממאסר

 30. הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה

 31. עונש מאסר על הטרדות טלפוניות

 32. מאסר בגין הגשת דוחות כוזבים

 33. בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

 34. נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר

 35. מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

 36. עונש 3 שנים מאסר על עבירות מס

 37. מאסר על תנאי אי קיום צו הריסה

 38. מאסר בפועל במקום עבודות שירות

 39. שחרור לחלופת מעצר במסגרת מאסר

 40. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 41. עיכוב מירוץ תקופת מאסר על תנאי

 42. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון

 43. צו מאסר בהעדר דיון במעמד הצדדים

 44. סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר

 45. עבירות תעבורה 30 חודשי מאסר בפועל

 46. עבודות שירות במקום מאסר בעבירות מס

 47. שחרור מוקדם אחרי ריצוי שני שליש מאסר

 48. עיכוב ביצוע מאסר עקב נסיבות אישיות קשות

 49. מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

 50. הפעלת מאסר על תנאי לאחר סיום תקופת התנאי

 51. תשלום פיצויים בגזר דין כתנאי לשחרור ממאסר

 52. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון