מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

ערעור על גזר דינו של בית המשפט השלום בירושלים (כב' השופט י' שמעוני, שופט בכיר), מיום 9.2.14 בת.פ. 30541-11-10, בגדרו נגזרו על המערער 8 חודשים של מאסר לריצוי בפועל ומאסר על תנאי.

בכתב האישום המתוקן שהוגש נגד המערער נאמר, כי ביום 13.9.10, בשעה 19:20 או בסמוך לכך, בכביש 1 בכיוון מערב בקילומטר ה - 42, הסיע המערער ברכבו 11 תושבים זרים, שאין בידם אישורי כניסה ושהייה בישראל על פי דין. המערער הסיעם לכיוון תל-אביב בתשלום. על כך הואשם בהסעה שלא כדין, עבירה לפי סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952 (להלן: "החוק").

בבית משפט קמא ביקש המערער לצרף שני כתבי אישום נוספים לכתב האישום האמור:
בכתב אישום בת"פ 43751-11-12 נאמר כי ביום 11.6.11 בשעה 19:00 או בסמוך לכך, בכביש בין עירוני בשדרות החשמונאים בכניסה לעיר מודיעין, הסיע המערער ברכבו שלושה שוהים בלתי חוקיים, אשר לא היה בידם היתר כניסה ושהיה לישראל. גם בגין עבירה זו, הואשם בהסעה שלא כדין, עבירה לפי סעיף 12א(ג)(1) לחוק.
בכתב אישום נוסף, פ"א 4060771/11, הואשם המערער בעבירה נוספת של הסעתם של ארבעה שוהים בלתי חוקיים בתוך ירושלים.

במסגרת הסדר טיעון, הודה המערער במיוחס לו בשלושת כתבי האישום והורשע על פי הודאתו. לא הייתה הסכמה בין הצדדים לעניין העונש שייגזר על המערער ושירות המבחן התבקש להגיש תסקיר בעניינו מבלי שהדבר יחייב את הצדדים.

לאחר קבלת התסקיר ושמיעת טיעוני ב"כ הצדדים, קבע בית משפט קמא כי מתחם הענישה בעבירה של הסעת שוהים בלתי חוקיים נע בין מאסר לתקופה של חודש ימים, לבין מאסר לתקופה של 18 חודשים, והפנה לפסיקה מתאימה. בית המשפט קבע כי מתחם הענישה במקרה דנן נע בין 6 חודשים של מאסר בפועל, לבין 18 חודשים של מאסר בפועל.
בגזר הדין קבע בית המשפט, כי במעשיו פגע המערער באינטרס המוגן שבעבירות הנדונות של שמירת בטחון המדינה וריבונותה, להחליט מי יכנס בשעריה, וגרם לסיכון בטחוני ממשי בהכנסתם של שוהים בלתי חוקיים לתחומי המדינה. בית המשפט ציין, כי המערער ביצע את העבירות המיוחסות לו פעם אחר פעם, ובעוד הליכים פליליים תלויים ועומדים נגדו, מבלי שדבר זה מרתיעו מלשוב על מעשיו. המערער לא בדק את מי הוא מסיע, וכל שנראה נגד עיניו – הוא הרווח הכספי שיצמח לו מהסעתם של השוהים הבלתי חוקיים. בית המשפט הפנה גם לאמור בתסקיר של שירות המבחן, ולפיו המערער מתקשה ללמוד מטעויותיו, וחזר שוב ושוב על העבירות אותן ביצע.

בית המשפט שקל לזכותו של המערער כי אינו בעל עבר פלילי, וכי מאז בוצעו העבירות במשך כשנתיים וחצי, לא שב לבצע עבירות מעין אלה. לאחר ששקל את נסיבות ביצוע העבירות ואת נסיבותיו האישיות של המערער, גזר על המערער את העונש שצוין מעלה, ונמנע מלהשית על המערער קנס, בשל מצבו הכלכלי כעולה מתסקיר שירות המבחן.

בערעור לפנינו מלין המערער, באמצעות ב"כ עו"ד מאיה גלעדי, כי בית המשפט החמיר עמו בעונש שגזר עליו, לאור העובדה שאינו בעל עבר פלילי. לדעת ב"כ המערער, טעה בית משפט קמא בהטילו עונש של מאסר בפועל ממש, וגם באורך התקופה שפסק. עוד נטען כי בית המשפט לא כלל במסגרת שיקוליו את העובדה כי המערער צירף תיקים ישנים יחסים שאחריהם לא שב לבצע עבירות. כן נטען, כי בית המשפט נמנע מלתת משקל ראוי לאמור בתסקיר של שירות המבחן למצבו האישי הקשה של המערער, קבלת אחריות וחרטה על מעשיו וכי אינו בעל דפוסי חשיבה והתנהגות עבריינית, וכי מצבו האישי הקשה כולל טיפול בשלושה ילדים בהם בן נכה, הסובל מעיכוב בהתפתחות ובעיות בראייה ובשמיעה, כאשר המערער הוא הגורם המרכזי בגידול הילדים, וזאת גם עקב היות אמם תושבת השטחים. עוד נטען בערעור, כי בית משפט קמא נמנע מלתת משקל לרכיב השיקום, כאשר המאסר בפועל מנתק אותו ממקורות עבודתו, כאשר עבודות שירות או מאסר מתון בהרבה, יכלו לפגוע פחות בהעסקתו במקומות התעסוקה שמצא. עוד הוסיפה ב"כ המערער, כי על אף שהמדובר בעבירות כלכליות, לא הרוויח המערער באופן ממשי מהסעת השוהים הבלתי חוקיים אלא פרוטות בלבד. ב"כ המערער עתרה להפחית מרכיב המאסר בפועל שנגזר על המערער ולהמירו בעבודות שירות וקנס.

ב"כ המשיבה עו"ד ענת ארוסי-כהן ביקשה לקיים את גזר הדין של בית המשפט קמא. לשיטתה תשלום קנס תמורת המאסר אינו יכול לעמוד, שכן מי שהפרוטה אינה מצויה בכיסו, אינו יכול לקנות את חרותו בכסף. לשיטתה, בית המשפט איזן בצורה נכונה בין העבירות שביצע המערער, מספר הנוסעים שהסיע כל פעם, התופעה הנפוצה של הסעת שוהים בלתי חוקיים והמאבק של הרשויות במדינה למול תופעה זו. לדעת ב"כ המשיבה, על בית המשפט ליתן מסר ברור שאדם המבצע את העבירות שביצע המערער מספר פעמים, יירצה מאסר לתקופה ארוכה וממושכת ולא יבצע עבודות שירות.

לאחר שנתנו דעתנו לטענות ב"כ הצדדים, דעתנו היא כי דין הערעור להידחות.

כעולה, במשך כשנתיים ימים, נתפס המערער שלוש פעמים בהסיעו שוהים בלתי חוקיים, פעם אחת ארבעה שוהים, ופעם נוספת 11 שוהים, ובפעם השלישית שלושה שוהים. המדובר בתופעה רווחת בתחומי מדינת ישראל שתושבי המדינה מסיעים שוהים בלתי חוקיים ובכך פוגעים בביטחון המדינה. על בית המשפט לומר את דברו בצורה ברורה וליתן כתף לרשויות הממונות על אכיפת החוק על מנת להפחית ככל האפשר בתופעה זו, וזאת יש לעשות גם בדרך של הטלת עונשים של מאסר בפועל לתקופה לא קצרה. למותר לציין, כי אף שנגד המערער היו תלויים ועומדים כתבי אישום, לא חדל ממעשיו, והמשיך והסיע שוהים בלתי חוקיים. כעולה מתסקיר שירות המבחן כאשר המערער נתון תחת לחץ והרצון לספק את צרכי הפרנסה של בני משפחתו הוא נוטה לעיתים לפעול בצורה פורצת גבולות, ללא הפעלת שיקול דעת הולם ולקיחה בחשבון של תוצאות והשלכות על מעשיו.

בית משפט קמא ציין אל נכון כי במסגרת שיקוליו הביא את העובדה כי המערער הודה בביצוע העבירות וכי הביע חרטה, וכי מאז בוצעה העבירה האחרונה, לא שב לבצע עבירות שכאלה, ואת נסיבותיו האישיות כפי שפורטו בתסקיר של שירות המבחן ובדברי בא כוחו, וכן את העובדה כי המערער נעדר עבר פלילי.
כן שקל את העובדה כי על אף שהמדובר בעבירות כלכליות, נמנע מלהטיל על המערער קנס, ואין מקום בשלב זה להמיר את עונש המאסר בפועל, ולו בחלקו, בקנס, שכן יש בכך משום רכישת חרותו בכסף, צעד שאין בכוחו של כל אחד לעשותו, ואין מקום להיעתר לכך.

העונש שנגזר על המערער הינו במתחם הענישה הראוי והנכון, כפי שקבע בית המשפט קמא. נימוקיו של בית המשפט בגזר הדין מקובלים עלינו. ואיננו רואים מקום לקבל את הערעור.
הערעור נדחה.
המערער יתייצב לריצוי עונשו בימ"ר ניצן ברמלה ביום 1.9.14 עד השעה 10:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון.
על המערער לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 08-9787377, 08-9787336.

ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד המערער.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון