צילום אדם כשהוא ברשות היחיד: פגיעה בפרטיות סעיפים 2(3) ו- 5 לחוק הגנת הפרטיות

צילום אדם כשהוא ברשות היחיד: פגיעה בפרטיות סעיפים 2(3) ו- 5 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

בהקשר זה ראוי להפנות לדברים שכתב בית המשפט העליון, מפי כב' השופט אריאל, בע"פ 5026/97, 2963/98, 3191/98 גלעם יכיני וחתוכה נ' מדינת ישראל, מיום 13.6.99:

"הזכות לפרטיות היא, בין היתר, אחת הנגזרות של הזכות לכבוד, הכרה בפרטיות היא ההכרה באדם כפרט אוטונומי הזכאי לייחוד אל מול האחרים. ייחוד זה הוא המאפשר לאדם להתבצר באישיותו כבעלת משמעות הראויה לכיבוד. פרטיותו של אדם היא כבודו וגם קניינו. זוהי המסגרת באמצעותה הוא עשוי, אם הוא בוחר בכך, לפתח את עצמיותו ולקבוע את מידת המעורבות של החברה בהתנהגותו ובמעשיו הפרטיים. זהו 'מבצרו' הקנייני, האישי והנפשי.

זכות זו מהווה את אחת מזכויות היסוד של האדם בישראל. היא אחת החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי והיא אחת מזכויות העל המבססות את הכבוד והחירות להן זכאי אדם כאדם, כערך בפני עצמו ... הזכות לפרטיות מהווה אחת מהחשובות שבזכויות האדם ... את תחילתה של החירות ... ".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון