האם עורך דין מורשה לקבלת כתבי דין של הלקוח שלו ?

האם עורך דין מורשה לקבלת כתבי דין של הלקוח שלו ?

תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מורה כי:

"ההמצאה תהיה ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו, אולם אם יש לו מורשה לקבלת כתבי בי דין לשם המצאה לפי תקנות אלה – דיה ההמצאה למורשה, ואם יש לו עורך דין, דיה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או בהנחה במשרדו, והכל אם לא הורה בית- המשפט אחרת".

מטרת ההמצאה היא להביא לידיעתו של בעל דין כי מתנהלים הליכים משפטיים נגדו. ההמצאה אף מקנה סמכות לבית המשפט לדון בתובענה.

התקנה זכתה לאזכור ולפרשנות בשלל פסקי דין, כאשר הוותיק ביניהם שאזכיר לצורך החלטה זו הינו ע.א. 23/83 יוחימק ואח' נגד קדם, פ"ד ל"ח (4) 309, 314-315. באותו מקרה נדונה מסירה לעורך דין על פי תקנה 439 (כיום תקנה 477) שלשונה זהה ללשון התקנה דהיום.

כב' השופטת נתניהו קבעה באותו מקרה כי:

"מסירה לעורך דין היא מסירה מספקת על פי תקנה 439 לתקנות סדר הדין האזרחי...
כל תכליתה של הזמנה היא להביא לידיעת הצד את קיומה. החלטה שהכתב עצמו ימסר דווקא לידי הנמען".

בהמר' פתיחה 7414/08, צימרינג נ' Well Fargo Bank (29.12.08) נאמר:

"לגבי מורשה, דורשת התקנה שהוא יהא "מורשה לקבלת כתבי בי-דין". לעומת זאת, לגבי עורך דין, אין התקנה דורשת שלקוחו יסמיך אותו לקבל כתבי בי-דין, אלא די בכך שעורך הדין פועל באותה העת כעורך דין של הנמען, על מנת שייראה ככתובת מספקת לקבלת כתבי בי-דין בשמו".

בתי המשפט עמדו לא אחת על כך, שהנטל להוכיח כי עורך הדין אינו מייצג אדם בהליכים והמצאה למשרדו אינה המצאה כדין, מוטל על הטוען זאת (עורך הדין). אחת הדרכים להוכיח טענה זו היא באמצעות הגשת יפוי כח שניתן על ידי הלקוח וההצבעה על כך שהגבלת יפוי הכח אינה מאפשרת לעורך הדין לשמש ככתובת לקבלת כתבי בי די בהליכים אחרים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המצאה לנתבע זר

 2. המצאה לעורך דין

 3. חריג לכלל ההמצאה

 4. המצאה מחוץ לתחום

 5. המצאה בשטחי הרשות

 6. ערובה להמצאת נכסים

 7. המצאה למורשה בחו''ל

 8. ערעור על המצאה כדין

 9. המצאה כדין לעורך דין

 10. דואר רשום חזקת מסירה

 11. אי המצאת אזהרה לחייב

 12. המצאת כתבי בי דין בפקס

 13. המצאה לכתובת לא עדכנית

 14. המצאה לחו"ל: כלל הידיעה

 15. המצאה למורשה של נתבע זר

 16. המצאת כתבי בי דין לחו''ל

 17. כלל הידיעה מול כלל ההמצאה

 18. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 19. המצאה למורשה בהנהלת עסקים

 20. כלל הידיעה מול כלל ההמצאה

 21. המצאה כדין - היעדרות מהבית

 22. המצאה לעורך דין של חברה זרה

 23. המצאת כתבי בי-דין לעורך דין

 24. המצאה למורשה בית דין לעבודה

 25. המצאת כתבי בית דין לריבון זר

 26. המצאה לחברה נכדה של חברה זרה

 27. תחליף המצאה בבית הדין לעבודה

 28. המצאה כדין לפי חוקי פלורידה

 29. המצאת כתבי בי דין ע''י עדכנית

 30. כלל הידיעה גובר על כלל ההמצאה

 31. המצאת כתבי בי דין למזרח הרחוק

 32. המצאה לתושב השטחים: כלל הידיעה

 33. בקשה לביטול היתר המצאה לחו''ל

 34. המצאה לחברה באמצעות חברה אחרת

 35. תחליף המצאת אזהרה לחברה בע''מ

 36. המצאת כתב תביעה נגד ארגון טרור

 37. המצאה לעורך דין שרק ניהל מו''מ

 38. המצאה למורשה של חברה זרה בישראל

 39. תנאים למתן היתר המצאה מחוץ לתחום

 40. היתר המצאת כתבי בי דין לאדם בחו''ל

 41. המצאת כתבי בי דין לארה"ב בדואר רשום

 42. המצאה לקרוב משפחה של אדם שגר בחו''ל

 43. האם פקע צו העיקול בשל העדר המצאה כדין ?

 44. פגמים טכניים בהמצאת כתב תביעה לאדם בחו"ל

 45. אי המצאת כתב התביעה ישירות לידי המשיב הפורמאלי

 46. מסירה אישית על ידי עורך דין בהוראת בית המשפט

 47. המצאת כתבי בי דין - בית המשפט לעניינים מנהליים

 48. האם עורך דין מורשה לקבלת כתבי דין של הלקוח שלו ?

 49. בקשה לביטול צו להמצאת כתב תביעה מחוץ לתחום השיפוט

 50. האם המצאה להורים של חייב בהוצאה לפועל נחשבת המצאה כדין ?

 51. האם מסירת כתב תביעה ללא טופס הזמנה לדין מהווה המצאה כדין ?

 52. לטענת התובע, המצאות חותמת החברה על מסמכי העברות קודמות לחו"ל

 53. טענו כי פסק הדין לא הומצא כדין, נודע להם במקרה במערכת "נט המשפט"

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון