חוסר אמון של בית המשפט בנאשם

חוסר אמון של בית המשפט בנאשם

לפי מצוות המחוקק יש לבדוק את האפשרות של שחרור כל נאשם לחלופת מעצר. ברם, תנאי בסיסי לשחרור לחלופת מעצר הוא האמון שבית המשפט נותן בנאשם (בש"פ 3161/10 מדינת ישראל נ' מהרבנד ( 2.05.10); בש"פ 995/09 קורס נ' מדינת ישראל ( 7.12.09)). חוסר האמון נלמד מעברו הפלילי של הנאשם, אופיין של העבירות המיוחסות לו, חומרתן של העבירות, נסיבות ביצוע העבירות, והתרשמותו הכללית של בית המשפט ממנו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמון בנאשם

 2. נאשם לא מיוצג

 3. שוויון בין נאשמים

 4. פיצוי לנאשם שזוכה

 5. אשפוז נאשם חולה נפש

 6. פיצויים לנאשם שזוכה

 7. איסור פרסום שם הנאשם

 8. פיצוי לנאשם שזוכה בדין

 9. בקשת נאשם לצאת לעבודה

 10. פיצויים מהמדינה לנאשם

 11. הודאת נאשם דבר מה נוסף

 12. בדיקת מסוכנות של הנאשם

 13. בקשת נאשמים להפרדת דיון

 14. אמצעים פסולים בחקירת הנאשם

 15. חוסר אמון של בית המשפט בנאשם

 16. בקשת הנאשם להתיר חזרה מהודיה

 17. הימנעות מחקירה נגדית של הנאשם

 18. מחדלים של המשטרה - זיכוי נאשם

 19. קבלת חומר חקירה של נאשמים אחרים

 20. מכתב יידוע בעברית לנאשם דובר ערבית

 21. הימנעות מהרשעת נאשם שאין לו הרשעות קודמות

 22. הימנעות להודיע לנאשם על זכותו להיוועץ עם עו''ד

 23. סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי – החובה לידע את הנאשם

 24. נטען כי מועד הדיון שנרשם על ידי השוטר לא היה ברור לנאשם

 25. פיצוי נאשמים בגין הוצאות הגנה בתוספת 50% בגין מאמץ מיוחד

 26. סעיף 40ו' לחוק העונשין - הרתעת הנאשם מפני ביצוע עבירה נוספת

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון