אחריות המעביד למנוע החלקה במקום העבודה

אחריות המעביד למנוע החלקה במקום העבודה

אשר לאמצעים שעל מעביד לנקוט למניעת החלקתם של עובדיו: טיבם של אמצעים אלה נגזר מטיבה של סכנת ההחלקה. להדגמה יפה שנביא מדבריו של השופט שמגר בע"א 235/80 הנ"ל (בעמ' 3 לפסק הדין): 'כך יש לקבוע, למשל, סדרי עבודה לפיהם מנגבים את הרצפה במטבח המשמש כמקום עבודה, אך מאידך גיסא, לא ניתן לדוגמה להגיע למצב בו יהיה המשטח ליד הכיורים או ליד מקום רחצתם האחר לעולם יבש כדי למנוע כל התחלקות. סדרי העבודה חייבים לצמצם את הסכנה של החלקה במטבח על ידי נקיטת כל אמצעי סביר, אך מקום בו נעשית רחצה או בו מועבר מזון, לא ניתן להגיע למצב בו, לעולם לא תהיה סכנה של חומר שפוך כלשהו ועל כן חייב גם העובד מצידו לגלות תשומת לב וערנות לסכנות הטמונות בעבודתו לפי עצם טיבה ומהותה ועובד נקיון במטבח צריך להיות ער לסכנה, כאמור, מתוך נסיונו בעבודתו..'

והמסקנה - כללם של דברים: סיכון של החלקה קיים תמיד - מסיכוני החיים הוא - ולא בגין כל החלקה במהלך העבודה יש לראות מעביד כמי שהפר חובתו כלפי עובדו. ובלשונו של השופט ברנזון בפרשת לוגסי ...: 'אפשרות של החלקה או נפילה סתם בעבודה ללא סיבה נראית לעין קיימת תמיד, והמעביד אינו נושא באחריות להחלקה או לנפילה כזו. הוא אינו מבטח את העובד כנגד כל סיכון בעבודה וכנגד כל תאונה העלולה לקרות. 'יהא זה בלתי מעשי לקיים מעברים, דרכים ושבילים באופן כזה שלעולם לא יהיה מקום חלק... שבו יוכל אדם להחליק'...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות המעביד למניעת החלקה

 2. אחריות המעביד בתאונת עבודה

 3. אחריות מעביד על נזק בגב לעובד

 4. אחריות המעביד על תקיפה בעבודה

 5. אחריות מעביד לרשלנות עובד צד ג

 6. אחריות המעביד להגן על עובדיו מפני סיכונים

 7. אחריות המעביד על התקף לב של עובד ?

 8. אחריות מעביד על תאונת דרכים של העובד

 9. אחריות המעביד על תקיפה מצד העובד שלו

 10. אחריות המעביד למנוע החלקה במקום העבודה

 11. אחריות המעביד לתאונות עבודה - סביבת עבודה בטוחה

 12. אחריות המעביד על תקיפה בעבודה על ידי עובד אחר

 13. אחריות המעביד (תחנת דלק) לשוד אלים של עובד (מתדלק)

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון