סבירות החלטה מנהלית על רקע ההליך לקבלתה

סבירות החלטה מנהלית על רקע ההליך לקבלתה

 1.      כידוע, סבירותה של החלטה מינהלית נבחנת גם על רקע סבירותו של ההליך שקדם לקבלתה (ראו: יצחק זמיר הסמכות המינהלית (כרך ב', תשנ"ו), עמ' 764 (להלן: "זמיר, הסמכות המינהלית"); דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך א (תש"ע-2010), עמ' 261; (להלן: "ברק-ארז, משפט מינהלי").
 2.       דרישות התקינות והסבירות שביסוד ההליך ההוגן, מחייבות, בין היתר, כי תינתן לאדם העלול להיפגע מהחלטת הרשות, הזדמנות נאותה להעלות בפניה את טענותיו בהליך שימוע; ועל כך ארחיב להלן.


הכלל בדבר חובת השימוע
3.     כידוע, הכלל בדבר חובת השימוע הינו אחד מכללי הצדק הטבעי (לצד איסור משוא פנים). למעשה, לא יכולה להיות מחלוקת על חשיבותו של הכלל ועל היותו מושרש במשפטנו (מאז בג"ץ 3/58 ברמן נ' שר הפנים, פ"ד יב 1493).
4.     כלל השימוע דורש כי הרשות המינהלית לא תפגע באדם אלא אם כן נתנה לו קודם לכן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה (ראו למשל: זמיר, הסמכות המינהלית עמ' 793 ואילך); בג"ץ 654/78 גינגולד נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד לח(2) 649, 656-655; בג"ץ 3379/03 מוסטקי נ' פרקליטות המדינה, פ"ד נח(3) 865, 889; עע"ם 4231/12 בוטובסקי נ' משרד הפנים, בפסקה 13 (7/7/13)).
5.     שלושת התנאים העיקריים לתחולת הכלל הם: קיום פגיעה; באינטרס מוגן או ראוי; באופן ישיר וממשי (זמיר, הסמכות המינהלית, לעיל, עמ' 798-797).

6.     ככלל, מלבד במקרים חריגים, השימוע צריך להיות לפני קבלת ההחלטה ולא לאחריה. כך, למשל, נקבע בבג"ץ2911/94 באקי נ' מנכ"ל משרד הפנים, פ"ד מח(5) 291, 305 (להלן: עניין באקי): "הכלל הרחב הוא כי רשות מוסמכת, שמוטלת עליה חובת שימוע, חייבת לקיים את השימוע לפני קבלת ההחלטה. לא עשתה כן, ואפילו הציעה לקיים שימוע לאחר קבלת ההחלטה, הפרה את חובת השימוע".
7.     עם זאת, האיזון בין האינטרסים הנוגדים עשוי, בנסיבות מקרה מסוים, לפטור את הרשות המינהלית מחובת השימוע, או להקל על החובה, כגון לאפשר שימוע מאוחר, לאחר קבלת ההחלטה, אך זאת במקרים מיוחדים או חריגים, למשל כשהרשות נמנעה מלקיים שימוע מוקדם בשל דחיפות העניין או בשל טעות או תקלה (ראו, למשל: זמיר, הסמכות המינהלית, עמ' 806, 825-823; בג"ץ 5973/92 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הביטחון, פ"ד מז(1) 268; בג"ץ 4706/02 סלאח נ' שר הפנים, פ"ד נו(5) 695).
8.     גם כאשר חלה חובת שימוע, תלויים היקף השימוע ומתכונתו - לרבות השאלה אם השימוע יהא בכתב או בעל-פה - במהות הסמכות, בזהות הרשות המינהלית, בעוצמת הפגיעה הצפויה וביתר נסיבות העניין (זמיר, הסמכות המינהלית, עמ' 820-812; בג"ץ 161/84 חברת ווינדמיל הוטל בע"ם נ' שר הפנים, פ"ד מב(1) 793, 796; עע"ם 9187/07 לוזון נ' משרד הפנים, בפסקה 76 (24/7/08) (להלן: עניין לוזון)).
9.     לשון אחרת, ככלל, זכות הטיעון צריכה להינתן טרם קבלת ההחלטה המנהלית, כאשר זכות זו יכולה ללבוש צורות שונות, ויכולה להיעשות בכתב או בעל פה (ראו גם: עע"ם 4231/12 בוטובסקי נ' משרד הפנים, בפסקה 13 (7/7/13); ברק-ארז משפט מינהלי, עמ' 499).
10.     זכות הטיעון משתרעת גם על מקרים שבהם נפגעים אינטרסים של אנשים שאינם אזרחי המדינה או תושביה (ראו והשוו: עע"ם 1038/08 מדינת ישראל נ' געאביץ (11/8/09); בג"ץ 11437/05 קו לעובד נ' משרד הפנים, בפסקה 16 (13/4/11) [שהתייחס לעובדות זרות השוהות כחוק בישראל]; בג"ץ 3495/06 הרב הראשי לישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה (30/7/2007); ברק-ארז משפט מינהלי, עמ' 468).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החלטה 438

 2. החלטה 1208

 3. החלטה מס' 534

 4. החלטת ממשלה 156

 5. החלטת ועדת המעקב

 6. שינוי החלטה מנהלית

 7. החלטה בניגוד לתב''ע

 8. סבירות החלטה מנהלית

 9. החלטה על פינוי בהעדר

 10. החלטה לגבי סמכות בורר

 11. החלטה על מינוי סניגור

 12. התליית פעולתה של החלטה

 13. החלטת ועדה בחוסר סמכות

 14. החלטה ללא דיון בועדת ערר

 15. החלטה על מינוי מומחה רפואי

 16. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 17. החלטה 751 שיוך דירות בקיבוץ

 18. החלטה 1180 מינהל מקרקעי ישראל

 19. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 20. החלטת נאמן לא להגיש תביעת חוב

 21. החלטה 1101 מינהל מקרקעי ישראל

 22. החלטה הדוחה בקשה לדחות תביעה

 23. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 24. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 25. החלטה לא לדון בבקשת אשרת שהייה

 26. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 27. נימוק החלטות זכאות לדיור ציבורי

 28. החלטה בניגוד להמלצת שירות המבחן

 29. לפנים משורת הדין - החלטה מנהלית

 30. החלטת רשם דחיית בקשת רשות להתגונן

 31. החלטה על העברת דיון במעמד צד אחד

 32. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 33. החלטה בבקשה למתן הוראות לשמאי מומחה

 34. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 35. החלטת ראש ההוצאה לפועל - מעשה בית דין

 36. החלטה מנהלית על בסיס ראיות בלתי קבילות

 37. סבירות החלטה מנהלית על רקע ההליך לקבלתה

 38. החלטה מס' 995 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל

 39. האם אפשר לבטל החלטה של מינהל הרכש הממשלתי ?

 40. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 41. רשות מנהלית חייבת לבסס את החלטותיה על עובדות

 42. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 43. החלטת ועדת בחירות בהסתדרות בניגוד להסכם קיבוצי

 44. החלטת הוועדה לנכות מצב קודם בהעדר אינדיקציה ואסמכתאות

 45. ביקורת שיפוטית על החלטות שר הפנים בנושא כניסה לישראל

 46. עתירה לבטל את החלטה המאריכה את שלב ביצוע הכריה והחציבה

 47. החלטת הממונה בערר לפי חוק כלי היריה לבטל רשיון לנשיאת כלי יריה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון