פסילת שאלה בבחינות הלשכה שלא היתה בחומר לבחינה

פסילת שאלה בבחינות הלשכה שלא היתה בחומר לבחינה ?

על פי הפרוט שבתקנה 18 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים), התשכ"ג-1962) - עמדת הפסיקה היא כי לנוכח היקפו הרחב של חומר הבחינה מתחייב מתן פירוש דווקני לנושאים הכלולים בתקנה 18, ככל שהגדרתם עמומה (בג"צ 10455/02 אמיר נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד נז(2), 729; עת"מ 556/07 עלאא אבו טועמה נ' לשכת עורכי הדין בישראל, מיום 24.7.2007).

עם זאת הובהר בפסיקה, כי יש להעדיף פרשנות - סבירה - של שאלה או של החלופות שנקבעו לה באופן המקיים את סמכותה של ועדת הבחינות לשאול אותה שאלה, על פני פרשנות השאלה או החלופות לה באופן המאיין את סמכותה של ועדת הבחינות (עת"מ 1473/09 שרון סבן נ' לשכת עורכי הדין בישראל, מיום 1.10.2009)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבודה נוספת בהתמחות

 2. פסילת שאלות בחינת לשכה

 3. סירוב הלשכה לרשום מתמחה

 4. תשובה לא מלאה במבחני הלשכה

 5. עבירה פלילית בתקופת ההתמחות

 6. הרחקה לצמיתות מלשכת עורכי הדין

 7. זיכוי מעבירות ע"י לשכת עורכי הדין

 8. תלונה ללשכת עורכי הדין לשון הרע

 9. התאמת מבחן לשכת עורכי הדין לנכים

 10. אי תשלום דמי חבר לשכת עורכי הדין

 11. תביעה של עו''ד נגד לשכת עורכי הדין

 12. טעות בהעתקת תשובות מטופס בחינת לשכה

 13. הרשעה בעבירות על חוק לשכת עורכי הדין

 14. השעייה מלשכת עורכי הדין באופן רטרואקטיבי

 15. בחירת יושב ראש ועד מחוז בלשכת עורכי הדין

 16. עתירה לבג''ץ בנושא בחירות בלשכת עורכי הדין

 17. עתירה להתקבל בחזרה ללשכת עורכי הדין והחזרת רישיון

 18. ערעור על פסק דין בית הדין המשמעתי לשכת עורכי הדין

 19. ערעור על החלטת בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין

 20. פסילת בית דין משמעתי של לשכת עורכי הדין לדון בקובלנה

 21. עורך דין שהורשע בפלילים - סעיף 75 לחוק לשכת עורכי הדין

 22. ערעור על פסקי הדין של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון