עתירה לבג"ץ נגד חוקיות מינויים של מועצת העירייה

עתירה לבג"ץ נגד חוקיות מינויים של מועצת העירייה

בבג"ץ 2421/00 מאיר הלוי ואח' נ' גבי קדוש, פ"ד נה(2) 586, הוגשה עתירה נגד חוקיות מינויים של סגנים לראש עיריית אילת. מועצת העירייה מינתה שני סגנים, שעה שהחוק אפשר מינויו של סגן אחד בלבד. נפסק (בעמ' 591 לפסק הדין), כי לא ניתן לסמוך על סדר ההצבעה ולבטל רק את מינוי הסגן השני שנבחר. יש לבטל את כל המינויים, משום שיש להתייחס לתהליך ההצבעה כמכלול:

"שר הפנים תומך בביטול החלטתה של מועצת העירייה, ואולם בתצהיר שהוגש מטעמו נטען כי אין די בביטול מינויו של אלגריסי, אלא שמן הדין להורות אף על ביטול מינויה של נמיר. טעם הדבר הוא כי משהביא ראש העירייה לפני המועצה הצעת החלטה לבחור בנמיר ובאלגריסי כשני סגניו, אין כל משמעות לעובדה שהחלטת המועצה למנות את נמיר קדמה להחלטתה למנות את אלגריסי. באנו לכלל מסקנה, כי עמדה זו בדין יסודה. הננו נכונים להניח - כטענתה של נמיר לפנינו - כי סדר בחירתם של הסגנים היה מכוון ולא אקראי. עם זאת ברי, כי בעת שחברי המועצה נתבקשו להצביע על בחירתה של נמיר, ידעו הם היטב כי מיד יתבקשו להצביע גם על בחירתו של אלגריסי, ולא ניתן לשלול את האפשרות שהצבעתם הייתה משתנה אילו הוצבו מלכתחילה בפ[נ]י הצורך לבחור בסגן אחד ויחיד".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זימון ישיבת מועצה

 2. הקלטת ישיבות מועצה

 3. חבר מועצה ניגוד עניינים

 4. פסולים לכהן כחברי מועצה

 5. יועץ משפטי למועצה מקומית

 6. חובת חבר מועצה לגור בעיר

 7. מינוי מבקר מועצה מקומית

 8. זכאות סגן ראש מועצה לשכר

 9. הודעת התפנות ממקום במועצה

 10. שלילת שכר עבודה במועצה מקומית

 11. ביטול החלטות ישיבת מועצה מקומית

 12. זכויות פנסיונרים של מועצת הפועלים

 13. הפסקת קבלת שירות משפטי למועצה דתית

 14. ביטול החלטות שהתקבלו בישיבת מועצה

 15. האם מזכיר מועצת הפועלים נחשב לעובד

 16. נטען כי ראש המועצה היטה את תוצאות המכרז

 17. החלטה מס' 995 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל

 18. עתירה מינהלית להורות למועצה ליתן פטור מארנונה

 19. האם הצבעה לראשות מועצה המקומית היא הצבעה חשאית

 20. טענת בהתנכלות ראש המועצה בעובד שתמך במועמד יריב

 21. עתירה לבג"ץ נגד חוקיות מינויים של מועצת העירייה

 22. הפסקת כהונת חבר מועצה מקומית בגלל ניגוד עניינים

 23. ביטול מינוי ראש מועצה מקומית בגין ניגוד עניינים

 24. התערבות בית המשפט במינוי בעלי תפקידים במועצת העירייה -ביקורת שיפוטית

 25. האם היה המועצה להודיע על אי עמידה בתנאי הסף במכרז לפני ישיבת ועדת הבחינה ?

 26. עתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים להמליץ לראש המועצה להכריז על הצעה זוכה במכרז

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון