הרמת מסך בדיני מיסים

הרמת מסך בדיני מיסים

פרט להרמת מסך במסלול הכללי ניתן לפעמים להרים מסך בנסיבות מיוחדות בהתאם לדינים השונים, מסלולים שבהם תנאי הרמת המסך שונים מהמסלול הכללי לפי חוק החברות.

במספר הוראות חוק בדיני המס, נקבעו הוראות המאפשרות ייחוס חובות התאגיד הנישום/החייב במס לבעל השליטה בו (ראו סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; סעיף 119א לפקודת מס הכנסה; סעיף 231א לפקודת המכס [נוסח חדש]; סעיף 29ד לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, ועוד).

תכלית הוראות אלו בדיני המס הינה למנוע הברחת נכסים באופן שימנע את גביית המס מהחייב.

דינים אלו נותנים עדיפות לאינטרס הציבורי בגביית המס על פני האינטרס של הכרה בזכות ההתאגדות, מקום שיש חשש כי ההתאגדות נועדה להימנע מתשלום מס (ראו ע"א 2755/08 לעיל; רע"א 3542/10 מדינת ישראל - אגף מכס ומע"מ נ' זייתון תעשיות שמנים בע"מ (18/5/14)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרמת מסך פסיקה

 2. הרמת מסך חברת בת

 3. הרמת מסך חברת קש

 4. מימון דק הרמת מסך

 5. הרמת מסך בית ספר

 6. עורך דין הרמת מסך

 7. הרמת מסך נושא משרה

 8. הרמת מסך בטענות מרמה

 9. הרמת מסך בדיני מיסים

 10. הרמת מסך חובות ארנונה

 11. הרמת מסך בדיני ארנונה

 12. הרמת מסך בהוצאה לפועל

 13. הרמת מסך בפקודת מס הכנסה

 14. הרמת מסך בין חברות קשורות

 15. הרמת מסך בגין חוב על סחורה

 16. הרמת מסך בעל מניות לא רשום

 17. הרמת מסך בגין הסתרת עובדות

 18. הרמת מסך עקב אחריות בנזיקין

 19. הרמת מסך בגין אי הפרשה לקופת גמל

 20. ניסיון מכירת נכסים של חברה הרמת מסך

 21. הרמת מסך עקב הפרת חובת הגילוי בחברה

 22. סמכות רשם ההוצל''פ להורות על הרמת מסך

 23. סעיף 8 לחוק ההסדרים במשק המדינה - הרמת מסך

 24. הוצאת צ'ק דחוי בידיעה שאין לו כיסוי עילה להרמת מסך

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון