עתירה נגד החלטת נציב בתי הסוהר

עתירה נגד החלטת נציב בתי הסוהר

סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר קובע:

     "25.     עתירה נגד הועדה
(א) האסיר ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש עתירה נגד החלטת נציב בתי הסוהר לפי סעיף 2 או נגד החלטה של הועדה (להלן - עתירה), בכפוף להוראות סעיף 26(ד)".

לשון סעיף 25 אינו מתייחס באופן בלעדי להחלטה סופית בעתירה.

ראוי להדגיש לעניין המונח "החלטה של הועדה", כי להוראת סעיף 25, קדמה הוראת סעיף 24, בה מוזכר מונח זה, הקובעת:

     "24.     ביטול שחרור - צו למאסר
          החלטת הועדה בדבר ביטול שחרור על-תנאי של אסיר, דינה כדין צו למאסרו".


נוכח הוראת סעיף 24 הנ"ל, מדובר ללא ספק בצו מאסר ולא בצו מעצר.

משום כך, ולפי סעיף 25 לחוק, נתקיימה זכות להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, מיד לאחר מתן ההחלטה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון