עקרון חוקיות המינהל

עקרון חוקיות המינהל

נקבע, כי "אין סמכות לשום רשות מינהלית אלא אותה סמכות שהוענקה לה לפי חוק" (ע"א 1761/02 רשות העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ, פורסם בתקדין, ניתן ביום 20.2.06). ויפים לכך דבריו של פרופ' ברכה שקבע כדלקמן:
"עקרון חוקיות המינהל הוא האלף בית של המשפט המינהלי רשות מינהלית נהנית אך מאותן סמכויות שהוענקו לה מכוח הדין. ללא הוראת הסמכה בת תוקף אין הרשות מוסמכת לפעול. הדין הוא אביה מולידה של זו ואין לה אלא מה שהראשון קצב לה. התיימרה הרשות לחרוג מהתחום המוקצב, יוצאת היא מתחום הכרתו של הדין ומבחינתו של זה מעשיה כמוהם ולא היו. והרי לך, בקליפת אגוז, עיקרו של המשפט המינהלי" (ברוך ברכה משפט מינהלי כרך א 35 התשמ"ז).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיקרון המימוש

 2. עקרון המידתיות

 3. עקרון גמר המלאכה

 4. עקרון רציפות המס

 5. עקרון הסעד החלופי

 6. עקרון תקנת הציבור

 7. עקרון פומביות הדיון

 8. עקרון מעשה בית דין

 9. עקרון חוקיות המנהל

 10. עקרון הבטלות היחסית

 11. עקרון ההקבלה מע''מ

 12. עקרון חוקיות המינהל

 13. עקרון סופיות הדיון

 14. עקרון אחידות הענישה

 15. עקרון תום הלב של הבנק

 16. עקרון "הגולגולת הדקה"

 17. עקרון השוויון במכרזים

 18. עקרון ההקבלה בחשבונאות

 19. עקרון תום הלב: סעד זמני

 20. עקרונות היסוד של השיטה

 21. עקרון סופיות הדיון בוררות

 22. עקרון השוויון בדיני ארנונה

 23. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 24. עקרון האישיות המשפטית הנפרדת

 25. עקרון הגולגולת הדקה או החמרת מצב

 26. עקרון רציפות הדיון בסכסוכי עבודה

 27. עקרון השבת המצב לקדמותו בתאונות דרכים

 28. עקרון הפומביות - עקרון פומביות המשפט

 29. עקרון קיומה של אישיות משפטית נפרדת לחברה ולבעלי מניותיה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון