האם אפשר לתבוע אישית בעלים של חברה על חובות החברה ?

האם אפשר לתבוע אישית בעלים של חברה על חובות החברה ?

כידוע, הדין מכיר באישיותה המשפטית הנפרדת של חברה ובניתוק שבין התחייבויותיה של חברה להתחייבויותיהם וחובותיהם האישיים של בעלי מניותיה.

כך בכלל וכך גם בכל הנוגע לתשלומי מס או תשלומי חובה לרשות המקומית (ראו ע"א 282/73 פקיד השומה חיפה נ' אריסון, פ"ד כח(1) 789 (1974)).

עם זאת, ישנם מצבים בהם ניתן להתעלם ממסך ההתאגדות ולייחס את חובות התאגיד לבעלי המניות. הדבר נעשה בעיקר על מנת למנוע שימוש בחברה כדי להתחמק מתשלום חובות, ליצור "חיץ מלאכותי" המאפשר לבעל השליטה להסתתר מאחורי פרגוד ההתאגדות (ראו ע"א 9916/02 בן מעש נ' שולדר חב' לבניה בע"מ (5/2/2004); ע"א 4606/90 מוברמן נ' תל מר בע"מ, פ"ד מו(5) 353 (1992); ע"א 4263/04 קיבוץ משמר העמק נ' עו"ד מנור, פ"ד סג(1) 548 (2009)).

כדי להרים מסך ההתאגדות ולחייב בעל מניות בחובותיה של החברה, עשויים להימצא מסלולים שונים. ישנם מצבים של "הרמת מסך סטטוטורית", דהיינו הדין קובע כי בנסיבות מסוימות יש להתעלם מאישיותה המשפטית הנפרדת של החברה ויראו בבעל המניות כחייב בחובות החברה (ראו למשל סעיף 64א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בעניין ייחוס חובות המס של חברה משפחתית; וע"א 896/90 פקיד שומה חיפה נ' הלוי, פ"ד מט(1) 865 (1995) וכן ע"א 2223/99 קריספי נ' ח. אלקטרוניקה (1988) בע"מ, פ"ד נז(5) 116 (2003)).

יש גם מסלולים המאפשרים הרמת מסך במצבים שונים. המסלול הכללי הינו זה הקבוע בסעיף 6(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999. במסגרת זו על הנושה לפנות לבית המשפט, לשכנע כי התקיימו העילות להרמת מסך ולבקש שיצהיר כי בעל המניות חייב בחובות החברה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לאגד

 2. חוב תלוי

 3. שיוך חובות

 4. עורך דין חובות

 5. הגדרת חובות עבר

 6. חוב על סיגריות

 7. חובות של הבעל

 8. חובות של הגרוש

 9. אובדן תביעת חוב

 10. דרישות חוב למשקם

 11. תביעת חוב מיורשים

 12. אישור העדר חובות

 13. תביעה על חוב לנגר

 14. זכות עיכבון על חוב

 15. חוב בגין אספקת בטון

 16. חוב על עבודות סבלות

 17. חוב שנמחל הוא הכנסה

 18. חוב על עבודות תפירה

 19. חוב בגין אספקת סחורה

 20. תביעה על חוב במכולת

 21. עורך דין להסדר חובות

 22. כיסוי חוב של אדם אחר

 23. תביעת חוב ללא אסמכתא

 24. חוב על אספקת ויטמינים

 25. עורך דין לענייני חובות

 26. חיוב צד ג' בחוב הפסוק

 27. העברת חוב לטיפול משקם

 28. תביעה לתשלום חוב לבזק

 29. מכתב התראה על חוב ששולם

 30. חיוב האישה בחובות הבעל

 31. אישור העדר חובות לעירייה

 32. חוב על עבודות אינסטלציה

 33. חוב בגין אספקת חומרי גלם

 34. חוב על עבודות שיפוץ בית

 35. תשלום חוב המזומן ללא קבלה

 36. זקיפת תשלום לכיסוי חוב נערב

 37. האם חובה לעשות בדיקת מי שפיר

 38. חוב בגין אספקת מכונות לתעשייה

 39. מה קורה עם חובות של אדם שנפטר ?

 40. תביעה לתשלום חוב עבור בדי טקסטיל

 41. תביעה על חוב שהצטבר בחשבון עו''ש

 42. תביעה נגד גרושתו של אדם בגין חובות

 43. תביעה לתשלום חוב למוסך על תיקון רכב

 44. זכות מימוש הדירה מששולם חוב הפיגורים

 45. תביעה לחייב לשלם יתרת חוב על פי כרטסת

 46. תביעה לתשלום יתרת חוב בגין עבודות נגרות

 47. משמעות זקיפת תשלום לחוב מסוים, הינו פירעונו של החוב

 48. האם אפשר לתבוע אישית בעלים של חברה על חובות החברה ?

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון