נטל ההוכחה בגביית ארנונה מבעל שליטה בחברה

נטל ההוכחה בגביית ארנונה מבעל שליטה בחברה

על פי סעיף 119א לפקודת מס הכנסה מוטל על הנישום/החייב הנטל לסתור את החזקה ולפיה נכסי החברה הועברו אליו.

סעיף 119א(3) קובע בסיפא, כי הנטל לסתור את החזקה מוטל על הנישום.

בית המשפט פסק כי גם אם העירייה תנקוט בהליך של תביעה אזרחית לא יהיה בכך להטיל עליה את נטל ההוכחה מקום שהדין מטילו על החייב. עם זאת אעיר כי על פי לשונה, החזקה הקבועה בסיפא לסעיף 119א((א)3) חלה רק לגבי נכסים שהיו לחברה בעת הפסקת פעילותה. אין בסעיף קביעה כי קיימת חזקה שהיו לחברה נכסים שכאלו. רק אם יוכח כי בעת הפסקת הפעילות היו לחברה נכסים, יעבור הנטל לבעל השליטה לסתור את החזקה כי אלו הועברו אליו ללא תמורה(ראו דעות אחרות עת"מ 36449-03-13 ענבר נ' עיריית חיפה (30/3/2014)). שאלת היקף החזקה על פי ההוראה טרם התברר בפני בית המשפט העליון ועל כן איני מוצא לנכון להרחיב את הדיון שכן טרם הובררו עובדות היסוד בתיק הנוכחי (ראו רע"א 7392/12 חיים רומנו נ עירית יהוד מונסון (25/10/2012)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תשלום שכר לבעל שליטה

 2. מענק לבעל שליטה בחברה

 3. דמי אבטלה לבעל שליטה בחברה

 4. גביית חוב ארנונה מבעל שליטה

 5. בעלי שליטה זכאות בביטוח לאומי

 6. חיוב בעל שליטה בחברה בחובות עבר

 7. דחיית מועד פרעון חוב לבעלי שליטה בחברה

 8. התנגדות בעל שליטה לאישור מכר הגיש הנאמן

 9. נטל ההוכחה בגביית ארנונה מבעל שליטה בחברה

 10. האם בעל שליטה בחברת מעטים זכאי לדמי אבטלה

 11. ארנונה:השגה וערעור על חיוב בעל שליטה בחברה

 12. חיוב אישי של בעלי שליטה בחברה שהקימה שותפות

 13. אחריות בעלי שליטה לשעבר בחברה פרטית בפירוק

 14. הליכים אישיים נגד בעל שליטה לשעבר בחברה בפירוק

 15. חיוב אישי בארנונה על בעל שליטה של חברה שהתפרקה

 16. האם צריך לשלם מס על טובת הנאה לבעל שליטה בחברה ?

 17. משכורת בעל שליטה לפני אישור תנאי עבודתו באסיפה הכללית

 18. ארנונה הליכי גביה מנהליים כנגד בעל השליטה בחברה - 25% מהמניות

 19. ארנונה: הליך מוקדם לבירור חבות בעל שליטה בחברה בטרם הליכי גביה

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון