סמכות וועדת השחרורים להורות על "הפקעה זמנית" של שחרור

סמכות וועדת השחרורים להורות על "הפקעה זמנית" של שחרור

בחוק שחרור על תנאי לא מצויה סמכות מפורשת להורות על הפקעה זמנית כהחלטת ביניים, עד לסיום הדיון בפני הועדה.
שילובן של הוראת סעיף 17 לחוק הפרשנות התשמ"א - 1981 והוראת סעיף 20 (א) לחוק שחרור על תנאי, יש בו כדי לייסד את הסמכות הנ"ל לוועדה כסמכות עזר.

סעיף 20 (א) לחוק שחרור על תנאי, קובע:

     "20.     ביטול שחרור בשל עבירה נוספת
(א) אסיר ששוחרר על-תנאי ועבר עבירה נוספת בתקופת התנאי, תבטל הועדה את שחרורו ותחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי".

סעיף 17 (ב) לחוק הפרשנות התשמ"א - 1981, קובע:

     "17.     (א) ...
(ב) הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו - משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת".

מכאן, שהסמכות למתן החלטת ביניים נתונה לוועדה כסמכות עזר.

ניסוחה של הסיפא לסעיף 17 (ב) הנ"ל, יש בו כדי ללמד כי על אף מתן הסמכות, יש להפעיל את שיקול הדעת של הועדה בעת מתן החלטת הביניים, באופן שאינו חורג ממתחם הסבירות (נוכח הביטוי "במידה המתקבלת על הדעת").לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אוכל כשר בכלא

 2. תאונת עבודה בכלא

 3. התאבדות אסיר בכלא

 4. שחרור מוקדם מהכלא

 5. העברת אסיר לכלא אחר

 6. החזקת סכין בבית כלא

 7. הזכויות שיש לאסיר בבית כלא

 8. שחרור מוקדם מבית הסוהר

 9. שחרור פועלים זרים מהכלא

 10. שחרור מוקדם ממאסר ל-3 שנים

 11. אשפוז אסיר שעובד מחוץ לכלא

 12. תביעה כנגד בית כלא ברמלה

 13. הבטחת הכנסה לאישה שבעלה בכלא

 14. שחרור מוקדם מהכלא (מאסר שלישי)

 15. עתירה נגד העברת אסירים לבית סוהר אחר

 16. ועדת השחרורים איננה קשורה בדיני הראיות

 17. הגשת תביעה בתביעות קטנות ע''י אסיר בכלא

 18. סמכות וועדת השחרורים להורות על "הפקעה זמנית" של שחרור

 19. עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים המיוחדת שדחתה בדיון חוזר בקשה לשחרור מוקדם

 20. עתירה מנהלית בהתאם לסעיף 62א לפקודת בתי הסוהר כנגד החלטת הממונה על עבודות שירות

 21. עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים שדחתה את בקשת העותר להמליץ לנשיא המדינה לקצוב עונש מאסר עולם

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון