ועדת השחרורים איננה קשורה בדיני הראיות

ועדת השחרורים איננה קשורה בדיני הראיות

ועדת השחרורים כוועדה סטטוטורית מעין שיפוטית איננה קשורה בדיני הראיות וכי הכרעותיה מתקבלות שלא על פי רף ההוכחה הנדרש בפלילים, כי אם בהתאם לרף ההוכחה הנוהג בפני רשות מינהלית מעין שיפוטית. ראה בעניין זה רע"ב 10031/04 היועץ המשפטי לממשלה נ' ועדת השחרורים ואח' שם נקבע, בין היתר, כדלקמן:

"מסקנה זו מתבקשת גם מהגדרת תפקידה ומאופייה של ועדת השחרורים כוועדה סטטוטורית מעין-שיפוטית, אשר איננה קשורה בדיני הראיות ואשר רשאית לקבל כל מידע שהוא רלוונטי להחלטתה, הכרעותיה של ועדת השחרורים מתקבלות שלא על-פי רף ההוכחה הנדרש בפלילים כי אם בהתאם לרף ההוכחה הנוהג בפני רשות מינהלית מעין-שיפוטית. עמד על כך בית-משפט זה בעבר בזו הלשון:

'ביטול הרישיון הינו פעולה מעין-שיפוטית של ועדת השחרורים הנעשית לאחר שהוענקה לאסיר זכות הטיעון... על ועדת השחרורים להשתכנע - על-פי מידת השכנוע המוטלת על רשות שלטונית הממלאת תפקיד מעין-שיפוטי - כי קיים חומר ראיות שיש בו לכאורה כדי לשכנע רשות ציבורית סבירה בקיום התשתית העובדתית המצדיקה הפעלת סמכותה... אכן, ועדת השחרורים אינה בית-משפט, ואין היא צריכה להשתכנע באשמת האסיר כפי שבית-משפט הדן בעניינו חייב להשתכנע. ועדת השחרורים היא חלק מהרשות המבצעת, והיא חייבת להשתכנע על-פי האופן שבו רשות שלטונית סבירה, אשר החלטתה פוגעת בזכויות אדם, צריכה להשתכנע....'

דברים אלה, שנפסקו טרם חקיקתו של החוק החדש משנת 2001, יפים ונכונים גם כיום.

אכן, קביעה כי האסיר עבר עבירה נוספת במהלך תקופת התנאי משמעה, ככלל, ביטול השחרור וחיובו במאסר כאורך תקופת התנאי, לפיכך יש טעם בהשקפתו של בית-משפט קמא כי החובה הקבועה בחוק לבטל שחרור על-תנאי, כאשר האסיר ביצע עבירה נוספת, מחייבת רמת הוכחה גבוהה. עם זאת אין כל יסוד לקבוע כי מידת ההוכחה הנדרשת בפני ועדת השחרורים היא הוכחה "מעבר לספק סביר" על-פי פסק-דין מרשיע...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אוכל כשר בכלא

 2. תאונת עבודה בכלא

 3. התאבדות אסיר בכלא

 4. שחרור מוקדם מהכלא

 5. העברת אסיר לכלא אחר

 6. החזקת סכין בבית כלא

 7. הזכויות שיש לאסיר בבית כלא

 8. שחרור מוקדם מבית הסוהר

 9. שחרור פועלים זרים מהכלא

 10. שחרור מוקדם ממאסר ל-3 שנים

 11. אשפוז אסיר שעובד מחוץ לכלא

 12. תביעה כנגד בית כלא ברמלה

 13. הבטחת הכנסה לאישה שבעלה בכלא

 14. שחרור מוקדם מהכלא (מאסר שלישי)

 15. עתירה נגד העברת אסירים לבית סוהר אחר

 16. ועדת השחרורים איננה קשורה בדיני הראיות

 17. הגשת תביעה בתביעות קטנות ע''י אסיר בכלא

 18. סמכות וועדת השחרורים להורות על "הפקעה זמנית" של שחרור

 19. עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים המיוחדת שדחתה בדיון חוזר בקשה לשחרור מוקדם

 20. עתירה מנהלית בהתאם לסעיף 62א לפקודת בתי הסוהר כנגד החלטת הממונה על עבודות שירות

 21. עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים שדחתה את בקשת העותר להמליץ לנשיא המדינה לקצוב עונש מאסר עולם

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון