רשות הבריאות רשאית להתיר חריגה על רדיוס אחוזי מגן

רשות הבריאות רשאית להתיר חריגה על רדיוס אחוזי מגן

העותרת ביקשה כי המשיבה תעשה שימוש בסמכות הנתונה לה בתקנה 7(ב) לתקנות הרדיוסים, ותתיר חריגה מהקבוע בתקנה 7(א) בדבר האיסורים החלים על אזורי המגן - בחוות הדעת שהוגשה לתיק בית המשפט ביום 6.2.14, הסבירה גב' בורלא כי הדבר אינו אפשרי, הואיל ותקנה 7(ב) מאפשרת אמנם חריגה מסוימת, אך לא את החריגה המבוקשת על ידי העותרת.

תקנה 7(ב)(1) קובעת כי רשות הבריאות רשאית להתיר חריגה באזור מגן ב', לצורך "בניה מסוגים האסורים בו דרך כלל". המשיבה טענה כי התיבה "בניה מסוגים האסורים בו דרך כלל" מתייחסת למבנים המפורטים בתקנה 7(א)(1) ביחס לאזור מגן ב' - מבני מגורים, מבני מסחר ומבני ציבור - ולא למבני תעשייה. בפיה גם תשובה לשאלה: הלא גם מבני תעשייה אסורים באזור מגן ב', כיצד נדע כי תקנה 7(ב)(1) אינה מתירה חריגה גם בעניינם? התשובה לכך מצויה בהוראה המתייחסת לאזור מגן ג'. ביחס לאזור זה חל איסור מפורש על פעילות תעשייתית (תקנה 7(א)(3)), ובתקנה 7(ב)(2), המתירה חריגה, לא הוענקה סמכות לחרוג מכך. הואיל וההגנה באזור מגן ג' פחותה מן ההגנה באזור מגן ב', המסקנה ההגיונית היא כי גם באזור מגן ב' לא ניתן להתיר חריגה לצורך קיום פעילות תעשייתית.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון