ארנונה: הליך מוקדם לבירור חבות בעל שליטה בחברה בטרם הליכי גביה

ארנונה: הליך מוקדם לבירור חבות בעל שליטה בחברה בטרם הליכי גביה

בעת"מ (ת"א) 1260/07 כהן שור נ' עיריית חולון (3/12/08), מציינת כב' השופטת מ' רובינשטיין, כי נדרש הליך מוקדם לבירור החבות של בעל השליטה בטרם נקיטת הליכי גביה. בהעדרו של מנגנון קבוע בדין, אין מנוס, כך לגישתה, אלא להורות על עיכוב הליכי הגביה עד הכרעה בתביעה שתוגש. בין היתר היא מציינת בפסקה 24:

"לא מצאתי בחוק ההסדרים מנגנון מתאים לברור הטענה העובדתית. לשם השוואה אפשר להתבונן בהוראת סעיף 119א[ו] לפקודת מס ההכנסה (הוראה שלא אומצה אל חוק ההסדרים). הוראה זו אומרת שניתן להשיג על החלטה לגבות מס בהתאם לסעיף 119א בדרך של השגה מנהלית שעל ההחלטה בה ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי. מנגנון כזה לא מצוי בחוק ההסדרים. דרישת קיומו של המנגנון היא מאושיות הצדק הטבעי. שאם לא תאמר כך מכתב הדרישה שיצא מגובה המס מטעם העירייה לנקיטת הליכים מנהליים בהתאם לפקודת המיסים (גביה) הוא החלטה של רשות מנהלית החותכת עובדות בלי כל יכולת להשיג עליהן. הדבר אינו מתיישב עם שיטתנו המשפטית".

דברים דומים נאמרו גם על ידי כב' השופט ד"ר ע' מודריק, בעת"מ (ת"א) 1311/07 רובינשטיין נ' עירית רעננה (16/10/2007) ועל ידי כב' השופט שפירא בעת"מ (חי') 26026-05-12 לעיל (כאמור, פסק דין זה בוטל בהסכמה במסגרת ערעור)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תשלום שכר לבעל שליטה

 2. מענק לבעל שליטה בחברה

 3. דמי אבטלה לבעל שליטה בחברה

 4. גביית חוב ארנונה מבעל שליטה

 5. בעלי שליטה זכאות בביטוח לאומי

 6. חיוב בעל שליטה בחברה בחובות עבר

 7. דחיית מועד פרעון חוב לבעלי שליטה בחברה

 8. התנגדות בעל שליטה לאישור מכר הגיש הנאמן

 9. נטל ההוכחה בגביית ארנונה מבעל שליטה בחברה

 10. האם בעל שליטה בחברת מעטים זכאי לדמי אבטלה

 11. ארנונה:השגה וערעור על חיוב בעל שליטה בחברה

 12. חיוב אישי של בעלי שליטה בחברה שהקימה שותפות

 13. אחריות בעלי שליטה לשעבר בחברה פרטית בפירוק

 14. הליכים אישיים נגד בעל שליטה לשעבר בחברה בפירוק

 15. חיוב אישי בארנונה על בעל שליטה של חברה שהתפרקה

 16. האם צריך לשלם מס על טובת הנאה לבעל שליטה בחברה ?

 17. משכורת בעל שליטה לפני אישור תנאי עבודתו באסיפה הכללית

 18. ארנונה הליכי גביה מנהליים כנגד בעל השליטה בחברה - 25% מהמניות

 19. ארנונה: הליך מוקדם לבירור חבות בעל שליטה בחברה בטרם הליכי גביה

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון