רישיון עסק שירותי הסעדה (קייטרינג)

רישיון עסק שירותי הסעדה (קייטרינג)

לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי, כדי להבטיח, בין היתר, את המטרה המנויה בסעיף קטן (4): "... ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות", וכן את המטרה המנויה בסעיף קטן (5): "בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים".

בהתאם, ולאחר התייעצות, בין היתר, עם שר הבריאות, הוצא צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, ובסעיף 1 לצו נקבע כי העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.

פריט 4.6 ה לתוספת עניינו "הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972."

ההגדרה שאליה מפנה הפריט היא זו: "הסעדה (Catering) - מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן".

אישורו של שר הבריאות מהווה תנאי מוקדם למתן רישיון העסק, בהתאם לסעיף 6(א) לחוק רישוי עסקים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רישוי עסקים

 2. רישיון עסק לקיוסק

 3. רישיון עסק רוכלות

 4. רישיון עסק קייטרינג

 5. רישיון רוכלות ניידת

 6. שלילת רישיון עסק תכנון ובניה

 7. רשיון עסק למיון ביצים

 8. נטל ההוכחה של רישיון עסק

 9. בקשה לא לבטל רישיון עסק

 10. ביטול רישיון עסק לצמיתות

 11. הודעה על ביטול רישיון עסק

 12. רישיון עסק לחנות בנתב''ג

 13. ביטול תנאים ברישיון עסק זמני

 14. עסקת טיעון בעבירת רישוי עסקים

 15. ניהול סופרמרקט ללא רישיון עסק

 16. רישיון רוכלות בשוק מחנה יהודה

 17. עתירה בנושא אי מתן רישיון עסק

 18. ביטול החלטה על ביטול רישיון עסק

 19. פקיעת רישיון עסק לאחר זכיה במכרז

 20. רישיון עסק למרות אי עמידה בתנאים

 21. אי העברת רישיון עסק מהמוכר לקונה

 22. צו ביניים להארכת תוקף רישיון עסק

 23. רישיון עסק שירותי הסעדה (קייטרינג)

 24. פגיעה בחופש העיסוק בתנאי רישיון עסק

 25. ניהול בית ספר לנהיגה ללא רישיון עסק

 26. הפעלת חניון לרכב ציבורי ללא רישיון עסק

 27. אי קיום צו בית משפט וניהול עסק ללא רישיון

 28. עיסוק ללא רישיון בעסק הטעון רישוי בניגוד לסעיפים 4, ו- 14 לחוק רישוי עסקים

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון