הטבות רטרואקטיביות לנכה צה"ל שלא מסוגל לטפל בעניינו בגלל מצב נפשי

הטבות רטרואקטיביות לנכה צה"ל שלא מסוגל לטפל בעניינו בגלל מצב נפשי

בעת"מ (ת"א) 1034/06 פלוני נ' שר הביטחון,( 3.12.2006) קובע ביהמ"ש, כי מקום בו "כתוצאה ממחדליה של הרשות במשך 7 שנים, כשהיא מודעת או אמורה להיות מודעת למקרהו של העותר, כשהיא מודעת או אמורה להיות מודעת לכך שהוא אינו מסוג לטפל בענייניו עקב מצבו הנפשי, - הנושא פשוט לא טופל. במקרה מעין זה, מנועה הרשות לטעון כי אין תחולה רטרואקטיבית להטבות. טענות מעין אלה יהיו היעדר תום לב ודרך מקובלת, לאור התנהלותה היא . התנהלות מעין זו יוצרת אפליה פסולה בין נכים שטופלו, לבין נכה שלא טופל באשמת הרשות, למרות ששני דוחות המתייחסים אליו, הובאו בשנים 1991 ו - 1993 לידיעתה."

לפיכך, באותו מקרה קבע ביהמ"ש, כי יש להפעיל ולאפשר קבלת אותן הטבות גם רטרואקטיבית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכי צה"ל

 2. התאבדות נכה צה''ל

 3. נכה צה''ל - נכות בכתף

 4. רכב רפואי לנכי צה''ל

 5. ביטול הכרה כנכה צה''ל

 6. יתום נצרך של נכי צה''ל

 7. טוטאל לוס לרכב נכה צה''ל

 8. זכויות מלווים לנכי צה''ל

 9. תביעת נכה צה''ל לשכר עבודה

 10. החלפת רכב רפואי לנכי צה''ל

 11. החמרה בכאבי גב של נכה צה''ל

 12. עיקול כספי גמלה של נכי צה''ל

 13. תשלום חוסר פרנסה לנכי צה''ל

 14. ביטוח לאומי ניידות נכה צה''ל

 15. תגמול טיפול רפואי לנכי צה''ל

 16. ערעור על דרגת נכות של נכה צה''ל

 17. קצבת נכות ביטוח לאומי נכה צה''ל

 18. תגמולים רטרואקטיביים לנכי צה''ל

 19. חישוב מענק לחלפת רכב רפואי של נכה צה"ל

 20. זכאות נכי צה''ל להפעלת מזנון בבית חולים

 21. בקשת נכה צה''ל לקבל תגמולים רטרואקטיביים

 22. הטבות רטרואקטיביות לנכה צה"ל שלא מסוגל לטפל בעניינו בגלל מצב נפשי

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון