האם מותר לפטר סוהר בשב"ס ?

האם מותר לפטר סוהר בשב"ס ?

סעיף 80(ג)(2) לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] תשל"ב-1971 מסמיך את הנציב לפטר סוהר אם הוא אינו מתאים לתפקידו וסעיף 110עא לפקודה מרשה לו לעשות כן לגבי סוהר שנידון בהליך משמעתי, גם אם זוכה בו, אם הוא סבור שהסוהר אינו מתאים לתפקידו.

בבג"צ 753/08 טויטו נ' שב"ס, ניתן ביום 11.5.08, קבעה כב' השופטת ארבל, כי לשב"ס יש מתחם רחב של שיקול דעת להחליט על פיטורי סוהר בגלל אי התאמתו לשרת בשורותיו וביהמ"ש לא יתערב בהחלטתו אלא אם היא התקבלה בחריגה מסמכות או פגיעה בכללי הצדק הטבעי או שהיא חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות.

ביהמ"ש העליון, ובעקבותיו ביהמ"ש המחוזיים, עמדו על החשיבות שיש בשמירה על טוהר המידות וניקיון הכפיים של מי שמשרתים בשב"ס.

בבג"צ 6208/04 אבו עמרה נ' נציב שב"ס, ניתן ביום 2.9.04, קבע כב' השופט חשין כי שב"ס הוא מערכת היררכית שהמשמעות ודרכי ההתנהגות בה חייבים להיות ללא דופי. שיקול הדעת בנושא הפיטורין של סוהר ניתן לנציב שב"ס ולא לביהמ"ש ואין לבוא בטענות להחלטתו לפטר את העותר בשל אי התאמתו לתפקידו לאחר שעבר עבירת משמעת.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון