מה הקריטריונים בראיון לבדיקת "כנות הקשר" למשרד הפנים ?

מה הקריטריונים בראיון לבדיקת "כנות הקשר" למשרד הפנים ?

עתירה זו מופנית כנגד החלטת משרד הפנים לפיה נדחתה בקשת העותרים לשדרוג מעמדה של העותרת, וכפועל יוצא הופסק ההליך המדורג, בו החלו העותרים על פי נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין (להלן: "הנוהל").

הרקע העובדתי

העותרת, נתינה זרה מנפאל, גרושה בת 35, נכנסה לישראל בתאריך 28.01.07 באשרת עבודה מסוג ב/1 כעובדת בענף הסיעוד. לעותרת בן קטין המתגורר בנפאל.
העותר, אזרח ישראלי, גרוש בן 44.
על פי הנטען בעתירה, השניים הינם בני זוג ומתגוררים יחד מזה שש שנים.

העותרים הגישו בשנת 2009 בקשה למעמד מכח הנוהל בטענה כי הם מקיימים חיים משותפים.
בתאריך 29.10.09 נערך לעותרים ראיון לבחינת כנות הקשר הנטען. עורכי הראיון התרשמו כי, באותה העת, ניהלו השניים משק בית משותף והומלץ להתחיל בהליך המדורג ולבחון בעתיד את כנות הקשר הנטען. בהמשך הוענקה לעותרת אשרה ב/1 כבת זוגו של העותר, במסגרת ההליך המדורג, אשרתה הוארכה מעת לעת עד ליום 01.09.12.

בתאריך 6.12.12 נערך לעותרים ראיון לבחינת הקשר (להלן: "הראיון השני") אשר בסיומו התרשמה עורכת הראיון כי אין מדובר בקשר זוגי כן, וכי לכל היותר מדובר בקשר של שותפים לדירה, אשר אינו מצדיק הענקת מעמד.

בתאריך 12.02.13 הודיעה מרכזת מחלקת האשרות, גב' שלומית טנג'י, לעותרים כי הוחלט לדחות את בקשתם.
בנימוקי ההחלטה צויין כי על פי דברי העותרים, אין הם מנהלים חיים משותפים, מאחר שהעותר נוהג לבלות מדי לילה עם חבריו ללא בת זוגו, לאחר שובו מבילוי, הוא ישן כל היום בעוד שהעותרת עובדת כל היום. השניים מתראים בקושי, אינם סועדים ביחד ואינם יוצאים לבילויים משותפים.
גם בסופי שבוע אין הם מבלים יחד, מאחר שהם מלינים בביתם, תמורת תשלום, זרים.
עוד צויין כי העותרת נושאת לבדה בהוצאות שכר הדירה ורוכשת מזון על חשבונה.

על החלטה זו הוגש ערר, אשר נדחה בהחלטת מנהל הלשכה מיום 6.5.13.
בהחלטתו התייחס מנהל הלשכה לתוכן הראיון השני שנערך לעותרים, תוך שהוא מצביע על סתירות, לכאורה, בדבריהם ועל נתונים המלמדים על כך שלא מתקיים ביניהם קשר של זוגיות.

העותרים לא אמרו נואש והגישו השגה על החלטה זו.
בתאריך 26.02.14 נדחתה ההשגה על ידי עו"ד באפי תם, יו"ר ועדת השגה לזרים.

טענות הצדדים

ב"כ העותרים אינו חולק על כך שהרושם שהתקבל מדברי העותר בראיון השני הוא שלילי, אולם להשקפתו, יש לזקוף אמירות אלה ואחרות לחובת מצבו של העותר שהיה בגילופין בעת הראיון השני, ולאור האמור לעיל הוא מבקש לערוך לעותרים ראיונות משלימים "לצורך השלמת הבירורים והמידע שלא נאסף על ידי המשיב במסגרת הטיפול בבקשתם".

מנגד טוענת ב"כ המשיב כי העותרים עצמם תיארו את מערכת היחסים ביניהם כתועלתנית בלבד, מבלי להפנות ולו לסממן אחד של יחסים זוגיים.

דיון והכרעה

עיון בראיון השני שנערך לעותרים מעלה כי צודקת ב"כ המשיבים בעמדתה.
העותר מתאר מערכת יחסים מנוכרת בה בני הזוג אינם נפגשים כמעט. הוא נוהג לישון ביום ולבלות בשעות הלילה במועדונים בחברת ידידיו, ואילו העותרת עובדת החל משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הערב המאוחרות. הם אינם סועדים ביחד אף פעם. העותרת עורכת קניות ומבשלת לעצמה, בעוד העותר יוצא למסעדות עם חבריו, כפי שמתאר העותר בראיון השני (נספח 2 לתגובה עמ' 3):
"יום שישי אני אף פעם לא בבית, אני יוצא מהבית וחוזר ביום שבת בבוקר, אני יוצא למועדונים.
ש: אז מי איתה יום שישי?
ת: באות חברות שלה לדירה ויושנות שם איתה פעם בחודש.
ש: ושאר ימי השישי ?
ת: היא לבד היא אוהבת לישון".
וזאת בנוסף לימי השבוע שתוארו לעיל.

גם מדברי העותרת עולה כי הם "אף פעם לא ביחד" (עמ' 7 לראיון השני):
"הוא אף פעם לא בבית.
ש: איך אתם מנהלים זוגיות?
ת: הוא חוזר הביתה מאוחר בלילה, אבל ישן בבית.
אני גם עייפה מהעבודה והולכת לישון.
זה מה שאני אומרת אנחנו אף פעם לא יחד.
היא מתקשרת אליו שיבוא הביתה מוקדם אבל אומר אל תחכי לי תלכי לישון" הדגשה שלי ש.ד.).

מעבר לדבריהם של העותרים, אשר אינם משתמעים לשני פנים, נתגלו בראיונות סתירות באשר לאופן חלוקת הוצאות הבית ובנושאים נוספים.
עיון בראיונות מעלה כי התרשמות המשיב, לפיה אין מדובר במערכת יחסים זוגית, יש לה על מה שתסמוך ודברי העותרים רצופים באמירות המצביעות על העדר קשר אישי זוגי.

לא עלה בידי ב"כ העותרים להצביע על חוסר הסבירות שבהחלטת המשיב, המעוגנת בראיות שהוצגו לפניו, ולא מצאתי כל הצדקה להורות על עריכת ראיונות חדשים לעותרים, בנסיבות אלה.

מעבר לדרוש יצויין, כי גם אם אניח כי העותר היה בגילופין בעת הראיון, גם העותרת תיארה יחסים שבהם בני הזוג אינם נפגשים כמעט, אינם מבלים יחד ואין בקשר ביניהם כל סממן של זוגיות.

לאור האמור לעיל, החלטתי לדחות העתירה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון