תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על שומת ארנונה

תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על שומת ארנונה ?

סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו- 1967 קובע כי יש להגיש השגה על ארנונה תוך 90 ימים "מיום קבלת הודעת התשלום". אין ספק כי שומת הארנונה שהמבקש תוקף אותה במסגרת הערעור הנוכחי - שומה המתייחסת לשנת 2002 - היא שומה ישנה, שהמועד להגשת השגה עליה חלף זה מכבר.

משחלף המועד להגשת ההשגה, הופכת השומה חלוטה.

כך נקבע למשל בע"א 714/68 יהודה זיס נ' עיריית אשדוד (פ"ד כ"ג(2)), שם קובע בית המשפט העליון כי:

"על כורחך אתה אומר שגם מעשה המנהל, השומה עצמה, אם לא הגיבו עליה תוך המועד הקבוע בפני בית הדין, היא סופית ואין לאחריה כלום" (ור' גם ע"א 367/85 מדינת ישראל נ' קיטאי פ"ד מא(3) 398, 401).

בפסק-הדין שניתן על-ידי בענין רם חן חניונים נד מנהל הארנונה שליד עיריית תל אביב (עמ"נ 241/08     , מיום 31.5.09) נקבע, בהסתמך על פסק-דינו של בית המשפט העליון בבר"ם 9179/95 המקום של שמחה נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו, כי:

"עמדתו של בית-המשפט העליון...היא כי לאחר שחלף המועד להגשת השגה (אם מועד זה אכן חלף), הנישום אינו זכאי עוד להגיש 'השגה'... משחלף המועד להגשת השגה, הופך החיוב לחלוט, ולא ניתן עוד לערער עליו. מדובר - לאור גישה זו - במקרה הדומה יותר ל'התיישנות מהותית' (ולא דיונית) - בה הזכות של הנישום (לחלוק על חיובי הארנונה שלו), מתבטלת עם חלוף המועד להגשת ההשגה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפיה כלכלית

 2. בקשה לשומת הוצאות

 3. שומה עצמית מס שבח

 4. תביעה לביטול שומה

 5. תביעה לפתיחת שומה

 6. לחץ העולה לכדי כפייה

 7. תיקון שומה לאחר השגה

 8. שומת מס לאדם הלא נכון

 9. החזר כספים מפקיד שומה

 10. התיישנות שומה מס הכנסה

 11. הארכת מועד לתיקון שומה

 12. בקשה לשומת הוצאות משפט

 13. טעויות לכאורה בשומה מכרעת

 14. שומת ארנונה סופית חלוטה

 15. עתירה לביטול שומת ארנונה

 16. ערעור שומות על הפרשי הון

 17. ערעור על החלטת פקיד השומה

 18. ערעור מע''מ על שומת עסקאות

 19. ארכה להגשת ערעור על צו שומה

 20. דחיית ערר על שומת שמאי מכריע

 21. שומת מגרש זכאות להבטחת הכנסה

 22. התיישנות שומה דיני חדלות פרעון

 23. ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה

 24. פגמים בפתיחת שומה לפי סעיף 147

 25. זכות הטיעון בהליכי השגה על שומה

 26. ביטול התשלום הרטרואקטיבית בגין שומה

 27. ערעור על החלטת ועדת ערעורים על שומות

 28. שומה לפי מיטב השפיטה ללא פסילת ספרים

 29. השגה על שומת היטל השבחה של שמאי מכריע

 30. שכר טרחה בגין הכנת שומה לצרכי היטל השבחה

 31. הגשת ערעור מס הכנסה נוסף על אותה שומת מס

 32. תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על שומת ארנונה

 33. ערר על שומה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

 34. אחוזי שומן במוצרי חלב תביעה ייצוגית על הטעיה

 35. עתירה לביטול החלטת עירית תל אביב להעביר יחידות שומה

 36. הוצאת שומת מס חדשה כאשר עומד ותלוי ערר על השומה הקודמת

 37. ארנונה: החלת שומה המתוקנת רטרואקטיבית מתחילת שנת הכספים

 38. תיקון רטרואקטיבי של שומות ארנונה בגין חנויות ומחסן המשמשים כמכולה

 39. נטען כי לא נלקח בחשבון בשומה המכרעת השוני בצפיפות - חד-קומתי לעומת דו- קומתי

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון