התניית מתן צו איחוד תיקים בהפקדת ערובה - סעיף 74יא(א)

התניית מתן צו איחוד תיקים בהפקדת ערובה - סעיף 74יא(א)

סעיף 74יא(א) לחוק ההוצל"פ קובע סמכות שבשיקול דעת לרשם ההוצל"פ באשר להתניית מתן צו איחוד תיקים בהפקדת ערובה או נקיטת הליך אחר, כלשון הסעיף:

"נתן רשם ההוצאה לפועל צו איחוד, רשאי הוא להתנותו במתן ערובה להנחת דעתו, ולהורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, ועל התנאים לפרעון חובות החייב, לרבות סדרי התשלומים, שיעוריהם ומועדיהם...".

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967 נועד ליצור מנגנון לגביית חובות באופן יעיל ומהיר, תוך שהוא מספק הגנה לחייבים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לפרוע את חובותיהם. יש לאזן בין שתי מטרות אלה, בהתאם לנסיבות (ע"א 2097/02 איטונג נ' חדיד, מיום 13.05.03).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון