הסכם שכר טרחת עורך דין בכתב יד לא קריא

הסכם שכר טרחת עורך דין בכתב יד לא קריא

תביעה שהוגשה ע"י התובע נגד לקוח בת"א 35417-05-10 (ניתן ביום 11.1.13), הית המשפט התייחס להסכם שכ"ט שנרשם בכתב ידו של התובע:

"הלכה היא מקדמת דנא, כי בכל הנוגע להסכמי שכ"ט עו"ד-לקוח נכון לדקדק עם עו"ד שנסח את ההסכם, זאת גם לנוכח יחסי הכוחות שבין שני צדדים אלה (ע"א 769/86 רובינשטיין נגד זמרן, פ"ד מב(3), 581). ועוד, על עוה"ד בנסחו הסכם שכ"ט להקפיד על הסכם קריא, ברור, פשוט וקוהרנטי, וכי סטייה מכך עלולה להטות את הכף לחובתו (רע"א 3740/08 {פורסם במאגרים}). והנה בפנינו מקרה מובהק שבו לא רק שההסכם הראשון אינו פשוט ומובן, אלא אף אינו קריא.

במצב דברים זה איני סבור כי יהיה הוגן וצודק לומר כי הנתבע כבול בהסכם זה ואין הוא רשאי לטעון כי לא הבין את תוכנו, לסטות הימנו או להביא ראיות לסתירתו. חזקה זו יכולה לשמש עזר בידי התובע לו ערך הסכם העומד בדרישות הסף שצויינו לעיל, ולא שעה שעסקינן בשרבוטים על גבי טופס, שאך מנסחו או עורכו יבין ויעמוד על תוכנו ואילו לצד האחר לא ניתנה אף לא את ההזדמנות והאפשרות לקרוא עצמאית מסמך זה לפני חתימתו. יודגש כי למסקנה זהה הגיעו בתי המשפט במספר תביעות שהגיש תובע זה נגד לקוחות אחרים בהתבססו על הסכמי שכ"ט, שנרשמו ומולאו בכתב ידו (תא"מ 4327/6 (עכו), ת"א 16603-12-08
תא"מ (עכו) 13256-03-09".

ועוד, במסגרת פס"ד שניתן בתא"מ 48969-02-13:

"גם הפעם ניסיתי והתאמצתי רבות לקרוא את הכתוב בהסכם אך ללא הועיל. לא הצלחתי לפענח ולו מילה אחת מאלה הכתובות בהסכם זה, דבר, שנוסף למובא לעיל, גם לא מתיישב עם חובת האמון החולשת על מערכת היחסים עו"ד-לקוח :" "היחס שבין עורך דין ללקוחו מיוסד על אמון בלי מיצרים, הלקוח הוא לרוב הדיוט בענייני המקצוע, והוא סומך על עורך הדין כי יילחם לו באמונה וכי יגן על זכויותיו במיטב כישרונו ויכולתו... נאמנות זו היא רוח אפיו של המקצוע, הסוד עליו הוא בנוי, טול את מידת הנאמנות אשר הלקוח רוחש לפרקליטו ונטלת את נשמתו של המקצוע" (עמ"מ 9/55 עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית פ"ד י/ 1720, כן ראו: ע"א 6645/00 נו (5) 379).

חובת נאמנות זו מתחילה ממפגשם הראשון של הצדדים ועד שדרכיהם נפרדות. חובה זו חלה במלוא עוזה ועוצמתו ביחוד בניסוח הסכמי השכ"ט שגם אז: "על עורך הדין מוטלת החובה לפעול כלפי לקוחו ככל בעל מקצוע מיומן, נאמן וזהיר, אולם מעורך דין, מעצם הגדרת תפקידו, דורש המחוקק סטנדרט התנהגות גבוה יותר בכל אחד מהיבטים אלה" (ע"א 4612/95)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם מכר מזויף

 2. דמי היתר הסכם מכר

 3. ביטול הסכם מכר דירה

 4. הפרת הסכם מכר עגלים

 5. סירוב לקיים הסכם מכר

 6. זכות קדימה בהסכם מכר

 7. הסכם לביטול חוזה מכר

 8. חוזה מכר למראית עין

 9. חוזה מכר דירה לא חתום

 10. פרשנות הסכם מכר דירה

 11. זיוף חתימה על הסכם מכר

 12. חיוב לחתום על הסכם מכר

 13. הכחשת הסכם מכר מקרקעין

 14. ביטול הסכם מכר שלא כדין

 15. אי חתימה על חוזה מכר דירה

 16. ביטול חוזה מכר בטענת עושק

 17. תנאי מקפח בהסכם מכר דירה

 18. כתיבת סכום נמוך בהסכם מכר

 19. הסכם מכר דירה - הצמדה למדד

 20. עורך דין הסכם מכר / חוזה מכר

 21. חתימה על הסכם לפני חוזה מכר

 22. תוקף משפטי של טיוטת הסכם מכר

 23. התיישנות תביעה לביטול הסכם מכר

 24. ביטול הסכם מכר דירה למראית עין

 25. הפרת הסכם מכר דירה בהעדר מימון

 26. תביעה להצהיר על בטלות הסכם מכר

 27. הפרת הסכם מכר דירה ע''י הקונים

 28. פסק דין הצהרתי חוזה מכר מקרקעין

 29. התיישנות ביטול הסכם מכר מקרקעין

 30. גילוי טעות בהסכם מכר - התיישנות

 31. האם תחלופת מכתבים מהווה הסכם מכר

 32. ביטול הסכם מכר דירה בגלל אי תשלום

 33. סמכות עניינית ביטול הסכם מכר דירה

 34. הפרת הבטחה בעל פה לחתום על חוזה מכר

 35. איחור בביצוע אחד התשלומים בהסכם מכר

 36. האם רטיבות בדירה מהווה הפרת הסכם מכר

 37. ביטול הסכם מכר דירה בשל הפרת הבטחות

 38. ביטול הסכם מכר בגלל שינוי בשער הדולר

 39. הסכם שכר טרחת עו"ד לשלם 10% בתוספת מע"מ

 40. הסכם שכר טרחת עורך דין בכתב יד לא קריא

 41. ביטול הסכם מכר מכינוס נכסים בגין הטעיה

 42. הסכם המכר לא דווח במועד סמוך למועד כריתתו

 43. פיצויים מוסכמים בגין הפרת הסכם מכר דירה

 44. זכות ההשבה וקיזוז בעקבות ביטול הסכם מכר

 45. תביעה להחזר מקדמה ששולמה בהסכם מכר לקניית דירה

 46. תנאי מתלה בהסכם מכר - אישור המושב לקבלת חברים

 47. המרצת פתיחה למתן סעד הצהרתי לפיו בוטל כדין הסכם מכר

 48. תביעה כספית לסלק יתרת תשלום בהתאם להסכם מכר מקרקעין

 49. פער בין מחיר הרכישה בחוזה מכר מקרקעין לבין שווי שוק

 50. פיצוי מוסכם על הפרת הסכם מכר דירה ללא צורך בהוכחת נזק

 51. תביעה: אישור הסכם שכר טרחת עו"ד בעל פה מבלי לחתום עליו

 52. פיצוי מוסכם מהמוכרים בגין הפרת הסכם המכר עקב ליקויי בניה

 53. ביטול חוזה עם אזרח אמריקאי שחתם על הסכם המכר באמצעות מיופה כוחו בישראל

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון