חניית רכב קרובה מאד לצומת מהווה סיכון תעבורתי

חניית רכב קרובה מאד לצומת מהווה סיכון תעבורתי

תקנה 72 (א)(3) לתקנות התעבורה, תשכ"א- 1961 המשמשת כמסגרת הנורמטיבית לחובת הזהירות המושגית, קובעת כי:
"(א)     לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, .....

(3)     בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטר ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;"

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון