אי הרשעה בפלילים

אי הרשעה בפלילים

בסוגיית ההרשעה או ביטולה קבע לאחרונה בית-המשפט העליון (כב' השופט א' שהם) ברע"פ 2180/14 שמואלי נ' מדינת ישראל (24.4.14) את הדברים הבאים:

"הבקשה דנן, נסובה כולה סביב שאלת הרשעתו של המבקש בעבירות אותן ביצע. נקודת המוצא לדיון בשאלה זו, היא כי יש להרשיע נאשם שאשמתו הוכחה, וכי הימנעות מהרשעה היא בגדר "חריג שבחריגים"... כדברי השופטת ד' דורנר בעניין כתב: "המבחן ללא הרשעה הינו חריג לכלל, שכן משהוכח ביצועה של עבירה יש להרשיע את הנאשם וראוי להטיל אמצעי זה רק במקרים יוצאי דופן, בהם אין יחס סביר בין הנזק הצפוי לנאשם מן ההרשעה לבין חומרתה של העבירה". מטבע הדברים, כל מקרה אשר נדונה בו האפשרות להימנעות מהרשעה הוא מקרה ייחודי, אשר מערב שיקולים כבדי משקל, ובהם האינטרס הציבורי ונסיבותיו האישיות של הנאשם. הכרעה במקרים אלו תיעשה בהתאם למבחנים שנקבעו בהלכת כתב: ראשית, יש לבחון האם סוג העבירה ונסיבותיה מאפשרים להימנע מהרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי ענישה אחרים. שנית, יש לבחון האם הרשעת הנאשם תפגע פגיעה חמורה בשיקומו."
(ר' גם ע"פ 2083/96 (21.8.97))לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי הרשעת נאשם

 2. הימנעות מהרשעה

 3. פעולה ללא הרשעה

 4. אי הרשעה בפלילים

 5. הרשעה בזריקת רימון

 6. "סיכוי סביר" להרשעה

 7. הרשעה בהחזקת הרואין

 8. סבירות הסיכוי להרשעה

 9. סיכויי הרשעה - פסיקה

 10. שיקולים להימנעות מהרשעה

 11. תקופת שלילה בהרשעה שנייה

 12. הרשעה בעבירת פיטום אווזים

 13. אי הרשעה בהמלצת שירות המבחן

 14. שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה

 15. סיכוי סביר להרשעה: ראיות לכאורה

 16. העלבת עובד ציבור - הימנעות מהרשעה

 17. הרשעה על סמך עד מדינה שהיה שותף לעבירה

 18. האם משפט פלילי ללא מתורגמן מהווה עילה לביטול הרשעה ?

 19. הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטבר 2 גורמים: (1) על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם (2) סוג העבירה

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון