פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסדר פשרה

פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסדר פשרה

ברת"ק (י-ם) 11694-08-12 אפרתי נ' אבוטבול (27.9.2012), נדון פסק דין בו חויב זוכה בהוצאה לפועל בגין גרימת עוגמת נפש עקב הפעלת הליכי הוצאה לפועל למרות שנכרת בין הצדדים הסדר פשרה. הזוכה הגיש בקשת רשות ערעור בה טען, בין היתר, כי הסכם הפשרה בין הצדדים שם לא חייב אותו ליזום עיכוב הליכים. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי -

"גם הטענה כי הסכם הפשרה לא מטיל על המבקש חובה לעכב את הליכי ההוצאה פועל אינה מועילה למבקש. בהתאם לסעיף 17א(א) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, על הזוכה לדווח לתיק ההוצאה לפועל על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, וזאת בתוך 7 ימים מיום קבלתו. מכאן, שחובת המבקש לדווח אודות הסדר הפשרה ואודות התשלום שנעשה על-פיו נעוצה בהוראות תקנות ההוצאה לפועל ולא במערכת ההסכמית שבין הצדדים" (שם, פס' 7; ראו גם רצ"פ (ת"א) 1298/08 הרמן נ' בנק מזרחי המאוחד בע"מ (10.2.2010); בר"ע (חי') 854/05 השחר העולה תעשיות ממתקים בע"מ נ' אלוסים (1994) בע"מ, פס' 13 (9.11.2005)).

יוער, כי לאחר ההתרחשויות מושא תביעה זו הוספו גם בחקיקה הראשית הוראות בענין דיווח על תקבולים. מדובר בהוספת סעיפים 19א ו-19ב לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פשרה במשפט

 2. פשרה במשפט העברי

 3. פסק דין בדרך של פשרה

 4. תשלום חלק מהסכם פשרה

 5. ביטול חלק מהסכם פשרה

 6. פסק דין על דרך הפשרה

 7. בקשה לביטול הסדר פשרה

 8. האם אפשר לבטל הסכם פשרה

 9. סירוב לחתום על הסכם פשרה

 10. תביעה חדשה לאחר הסכם פשרה

 11. הודעה על הסדר פשרה - דוגמא

 12. הסכם פשרה בין שוכר למשכיר

 13. פסיקת הוצאות במקרה של פשרה

 14. אישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

 15. חתימה ללא הרשאה על הסכם פשרה

 16. גבייה מנהלית בניגוד להסכם פשרה

 17. אישור הסדר פשרה בין נושה לחייב

 18. פסק דין בפשרה בניגוד לדין המהותי

 19. סנקציות על איחור בתשלום הסכם פשרה

 20. חתימה על הסכם פשרה ללא הסכמת הלקוח

 21. ערעור על פסק דין שניתן על דרך הפשרה

 22. הסדר פשרה בשלב אישור תובענה ייצוגית

 23. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסדר פשרה

 24. פשרה או הסדר לפי סעיף 350(ט) לחוק החברות

 25. דוגמא לפסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 26. ערעור על פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 27. אי הגשת הסכם פשרה לאחר קבלת ארכה להגשתו

 28. תביעה כספית המבוססת על הסכם פשרה שנחתם בעבר

 29. חתימה על הסכם הפשרה ע''י מי שלא היה צד להליך

 30. אישור הסכם פשרה של רוכש דירה לאחר פרשת חפציבה

 31. האם חייבים להודיע להוצאה לפועל על הסדר פשרה ?

 32. פשרה: סעיף 79א' חוק בית המשפט / סעיף 4ג' חוק הפיצויים

 33. אי פינוי דירה בשכירות מוגנת תוך הפרת הסכם פשרה

 34. מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שהושג בין הצדדים

 35. דחיית הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בהעדר "פיצוי הולם"

 36. התנגדות לפשרה בתביעה ייצוגית: העדר פיצוי ממשי לקבוצה

 37. פיצוי בגין עוגמת נפש והפרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים

 38. האם רשאי בית המשפט (הדן בסכסוך) להכריע בשאלה עם הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה ?

 39. עתירה לבג"ץ בטענה כי אין זה ראוי שבית הדין לעבודה יכפה פשרה על צד שאיננו מעוניין

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון