"פטור ממס" פוגע בעקרון השוויון בפני החוק

"פטור ממס" פוגע בעקרון השוויון בפני החוק

פטור ממס יש לפרש בצמצום על רקע עקרון השוויון בפני החוק, החל גם על המדינה, ולא רק על אזרחיה (ראו: ע"א 8588/01 המועצה המקומית עילבון נ' מקורות חברת מים בע"מ, פד' נז (4) 769, עמ' 790-793 (2003)). יחד עם זאת, באותו עניין הודגמה גם זווית אחרת לבחינת טיבו של הפטור ממס:

"אי הטלת ארנונה על מקרקעין המוחזקים על ידי המדינה או על מקרקעין המשמשים לצרכי המדינה הוא ביטוי למדיניות כלכלית-פיסקאלית, לפיה אין להכביד בעלויות על פעילות שלטונית המשמשת את הציבור בכללותו, כיוון שאותן העלויות עשויות לייקר את להכביד באופן אחר על ביצוע הפעילות" (ע"א 8588/01 הנ"ל, בע"מ 794).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור ממס מעסיקים

 2. כפל פטור ממס שבח

 3. פטור ממס לנכה שנפטר

 4. פטור ממס שבח לאחר תשלום

 5. פטור ממס שבח מוסד ציבורי

 6. פטור ממס רכוש לחוכר קרקע

 7. פטור ממס לקופת חולים כללית

 8. פטור ממס יבוא בגלל סיווג שגוי

 9. מכירת קרקע פנויה פטור ממס שבח

 10. בניית דירות להשכרה - פטור ממס

 11. פטור ממס רווח הון ממכירת מניות

 12. פושט רגל שנפטר - פטור ממס שבח

 13. חתימת מיופה כוח - פטור ממס שבח

 14. פטור ממס שבח על מכירת דירה שנייה

 15. פטור ממס שבח דירה שהתקבלה בירושה

 16. פטור ממס על גמלאות קרן פנסיה ותיקה

 17. חישוב שטח דירה לצורך כפל פטור ממס

 18. הלוואה לרכישת דירה - פטור ממס שבח

 19. בקשה לחייב המצאת אישור פטור ממס שבח

 20. מכירת דירה פיקטיבית לצורך פטור ממס שבח

 21. "פטור ממס" פוגע בעקרון השוויון בפני החוק

 22. פטור ממס שבח על דירת מגורים הבנויה על מגרש

 23. פטור ממס על הפיכת מניות פרטיות למניות נסחרות בבורסה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון