האם יש צורך שהתחייבות שלטונית תהא דווקא בכתב ?

האם יש צורך שהתחייבות שלטונית תהא דווקא בכתב ?

הוראת סעיף 203 לפקודת העיריות אכן מחייבת לא רק כתב, אלא חתימה של כל אחד משרשרת בעלי הסמכות; משרד הפנים והאוצר ועד מועצת הרשות. נפסק, כי דרישת סעיף 203 היא "מהותית קונסטיטוטיבית".

בפסק דין אחר, ע"א 6705/04 בית הרכב בע"מ נ' עיריית ירושלים פד"י ס"ג (2), 1 קבעה כב' השופטת מ. נאור (בפסקה 22) כי:

"תכלית דרישת הצורה שבסעיף 203, היא הבטחת שימוש זהיר ומבוקר בכספי הציבור... ...מטרתה ליצור מערכת בקרה שתוודא שהגוף הציבורי המתקשר בעיסוקו במשפט האזרחי, ינהג בזהירות הראויה ויבחן את העסקה כראוי. הדרישה מקורה באינטרס הציבורי והיא משקפת רצון להבטיח את ההגנה על זכויות תושבים לאמון הציבור בה..."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. הסכם תיווך בעל פה

 3. פגמים בהליך עריכת צוואה

 4. הזמנת עבודה בעל פה

 5. הוכחת צוואה בעל פה

 6. ערבות בעל פה להלוואה

 7. הודעה בעל פה למס הכנסה

 8. שינוי תנאי חוזה בעל פה

 9. הארכת שטר ביטחון בעל פה

 10. הסכם בין דיירים בעל פה

 11. האם הסכם בעל פה מחייב ?

 12. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 13. הסכמה בעל פה לחידוש ביטוח

 14. הארכת הסכם שכירות בעל פה

 15. ביטול חוזה מקרקעין בעל פה

 16. ראיה בעל פה כנגד מסמך בכתב

 17. הסכם בעל פה עם משכיר שנפטר

 18. צו מניעה לאכיפת הסכם בעל פה

 19. סכסוך שכר טרחה שהוסכם בעל פה

 20. טענות בעל פה נגד הסכם שכירות

 21. תצהיר בכתב כראיה / חקירה בעל פה

 22. הסבר בעל פה על סיכונים רפואיים

 23. תביעה על חוב לפי סיכום בעל פה

 24. הוכחת הסכם בעל פה באמצעות עדויות

 25. הסכם שכירות בעל פה עם מועצה מקומית

 26. הפרת הבטחה בעל פה לחתום על חוזה מכר

 27. הבטחה בעל פה לתשלום שכר טרחת עו''ד

 28. הסכם בעל פה לביצוע עבודות ציפוי שיש

 29. ביטול הסכם בעל פה לתקופה בלתי קצובה

 30. עדות בעל פה - סעיף 53 לפקודת הראיות

 31. הפרת הסכמה בעל פה להאריך חוזה שכירות ?

 32. האם זכות מכח מתנה בעל פה גוברת על עיקול ?

 33. האם יש צורך שהתחייבות שלטונית תהא דווקא בכתב ?

 34. תביעה: אישור הסכם שכר טרחת עו"ד בעל פה מבלי לחתום עליו

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון