הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

בעניין שנדון בבג"צ 585/01 קלכמן ואח' נ' ראש המטע הכללי, פד"י נ"ח (1)694 נדונה טענתן של שתי אלמנות של טייסים שנספו בעת ששירתו במילואים, שיש להכיר בטייסים אלה כמשרתים בשירות קבע, וזאת מכוח הבטחה מנהלית שניתנה. אף שלעתירתן של האלמנות צורפו תצהירים של האלופים דן חלוץ, בני פלד והרצל בודינגר, שכידוע היו מפקדי חיל האויר - בית המשפט (כב' השופטת פרוקצ'ה) פסק ש:

"כדי להגשים הלכה למעשה את ההשוואה בתנאים בין טייסי הקבע לטייסי המילואים, היו יוזמי הנוהל חייבים לקבל אישור לכך מהדרג העליון של הצבא - וכן לזכות בשיתוף פעולה של גורמי האוצר בהזרמת הכספים הנדרשים לצורך מימושו של הנוהל וכי שני תנאים אלה לא נתקיימו. מכאן, נותן ההבטחה במקרה זה לא היה בעל יכולת למלא אחריה" (ראו עמ' 713).

למטה זה נפסק כי:
"אף שההבטחה עשויה ליצור ציפייה לגיטימית למימושה... ...הפרט, מקבל ההבטחה, מוחזק כמבין ויודע כי במתן ההבטחה הרשות המנהלית כפופה לכללי המשפט הציבורי ופועלת כנאמן הציבור. פעולתה גדורה בגדרות וסייגים" (עמ' 714).

לעניין הבטחה מנהלית ראו גם: בג"צ 14/86 דישון כפר שיתופי להתיישבות חקלאית נ' שר החקלאות, פד"י מ(4), 523.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התחזות במחסום צה''ל

 2. סמכות צה''ל להחרים בית

 3. פציעה מירי חייל צה''ל

 4. עתירה נגד פעולות צה''ל

 5. ביטוח פנסיה לעובדי צה''ל

 6. יריה ברגל של חיילי צה''ל

 7. פינוי אשפה מבסיסי צה''ל

 8. הרשעה בירי על חיילי צה''ל

 9. מכרז הובלת דלק עבור צה''ל

 10. ירי חיילי צה''ל לתוך דירה

 11. תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

 12. תביעה בגין רשלנות חיילי צה''ל

 13. סיוע ליתומי צה''ל מביטוח לאומי

 14. פיצויים על תפיסת בית על ידי צה"ל

 15. נוהל פתיחה באש צה''ל במעצר חשוד

 16. עונש על ניסיון פגיעה בחיילי צה''ל

 17. הודעה בכתב לפי תביעת רשלנות צה''ל

 18. תביעה בגין פיצוץ בניין ע''י צה''ל

 19. מחסום צה''ל ללא היתר ליד בית מגורים

 20. מוות מאש צה''ל של תושב מחנה פליטים

 21. נזקי רכוש בגין פיצוץ יזום של צה''ל

 22. תביעת פיצויים על אלימות חיילי צה''ל

 23. פיצוי על נזק שנגרם ע''י דחפור צה''ל

 24. כאבי גב של אזרח עובד צה"ל כתאונת עבודה

 25. פיצויים ממדינת ישראל על ירי חייל צה''ל

 26. דין משמעתי בגין שינוי פרטים במחשב צה''ל

 27. מוות כתוצאה מירי חילופי אש עם כוחות צה''ל

 28. התיישנות תביעת נזיקין בגין פעולות כוחות צה''ל

 29. הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

 30. האם פגיעה ב"עובר אורח" בפעילות צה"ל מהווה רשלנות ?

 31. פלסטינית נהרגה מירי חיילי צה''ל - תביעה נגד המדינה

 32. הכרה בתאונת עבודה במהלך ניסוי של צה"ל בביטוח לאומי ?

 33. עיכוב שחרור משירות קבע בגלל צמצום הכוחות הסדירים בצה"ל

 34. פיצויים בגין נזקים עקב פגיעות מירי של כוחות צה"ל במבצע חומת מגן

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון