אחריות מעביד על תאונת דרכים של העובד

אחריות מעביד על תאונת דרכים של העובד

הדין החל בענייננו קבוע בסעיפים 13 ו-14 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. סעיף 13 לפקודת הנזיקין קובע כי :

.          (א)     לעניין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו -
     (1)     אם הרשה או אישרר את המעשה;
     (2)     אם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו;
               אולם -
(א)     מעביד לא יהא חב על מעשה שעשה מי שאיננו מעובדיו אלא אחד מעובדיו העביר לו תפקידו בלא הרשאתו המפורשת או המשתמעת של המעביד;
(ב)     מי שהיה אנוס על פי דין להשתמש בשירותו של אדם שאין בחירתו מסורה לו, לא יהיה חב על מעשה שעשה האדם תוך כדי עבודתו זו.
               (ב)     רואים מעשה כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובד, אם עשהו כעובד וכשהוא מבצע את התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של העובד היה ביצוע לא נאות של מעשה שהרשה המעביד; אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ולא לענין המעביד.
               (ג)     לענין סעיף זה, מעשה - לרבות מחדל.
     
     סעיף 14 לפקודת הנזיקין קובע כי :
לענין פקודה זו, המעסיק שלוח, שאיננו עובדו, בעשיית מעשה או סוג של מעשים למענו, יהא חב על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים ועל הדרך שבה הוא מבצע אותם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות המעביד למניעת החלקה

 2. אחריות המעביד בתאונת עבודה

 3. אחריות מעביד על נזק בגב לעובד

 4. אחריות המעביד על תקיפה בעבודה

 5. אחריות מעביד לרשלנות עובד צד ג

 6. אחריות המעביד להגן על עובדיו מפני סיכונים

 7. אחריות המעביד על התקף לב של עובד ?

 8. אחריות מעביד על תאונת דרכים של העובד

 9. אחריות המעביד על תקיפה מצד העובד שלו

 10. אחריות המעביד למנוע החלקה במקום העבודה

 11. אחריות המעביד לתאונות עבודה - סביבת עבודה בטוחה

 12. אחריות המעביד על תקיפה בעבודה על ידי עובד אחר

 13. אחריות המעביד (תחנת דלק) לשוד אלים של עובד (מתדלק)

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון