באילו מקרים מקבלים פסק דין הצהרתי ?

באילו מקרים מקבלים פסק דין הצהרתי ?

על פי הפסיקה:

"בית משפט הדן בעניין אזרחי מוסמך לתת פסק-דין הצהרתי ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו (סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984).

ככלל ועל פי ההלכה הנוהגת עימנו לא יקפוץ בית המשפט ידו במתן סעד זה אם יש בידי התובע להראות קיומה של זכות או קיומו של מצב עליהם הוא מבקש להצהיר וכן אם יש בידו להראות כי מן הראוי לשריין אותה הזכות או אותו המצב על ידי מתן פסק-דין שישתיק כפירה או הכחשה בעתיד (יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 556 (מהדורה שביעית, 1995); ע"א 490/92 שאבי נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מז (3) 700, 705 (1993)).

יחד עם זאת מקובל להשקיף על הסעד ההצהרתי כעל סעד הנתון לשיקול דעת רחב של בית המשפט הרשאי שלא ליתן את הסעד המבוקש אפילו קיימת הזכות או מתקיים המצב שלכאורה מצדיקים מתן הצהרה, אם קיימים טעמים המצדיקים זאת "כגון, שהשאלה המוצגת לפני בית המשפט היא אקדמית גרידא, או שמבקש ההצהרה אינו יכול להצביע על עניין ממשי שיש לו בפתרון הבעיה המוצגת לפני בית המשפט, או כאשר יש בידי תובע הסעד היכולת לתבוע סעד מהותי כדבר שבזכות" (ראו: ע"א 656/79 גרינפלד נ' קירשן, פ"ד לו (2) 309, 316 (1982))" (ע"א 9580/05 גליקלד נ' צ'ורני (צ'רנוי) (פורסם במאגרים, 10.9.2007).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסק דין הצהרתי

 2. פסק דין הצהרתי לגבי רכב

 3. פסק דין הצהרתי בעלות רכב

 4. פסק דין הצהרתי בעלות בדירה

 5. פסק דין הצהרתי בעלות על רכוש

 6. פסק דין הצהרתי להחזרת שם משרה

 7. פסק דין הצהרתי לגבי כסף מעוקל

 8. תביעה לפסק דין הצהרתי במקרקעין

 9. פסק דין הצהרתי העדר תוקף משכון

 10. פסק דין הצהרתי פיטורים שלא כדין

 11. פסק דין הצהרתי בבית הדין לעבודה

 12. תביעה לפסק דין הצהרתי להסרת עיקול

 13. פסק דין הצהרתי לביטול הסכמה דיונית

 14. פסק דין הצהרתי בעלות על רכב שנגנב

 15. באילו מקרים מקבלים פסק דין הצהרתי ?

 16. פסק דין הצהרתי בנושא חוב לחברת חשמל

 17. פסק דין הצהרתי על זכויות בסימן מסחר

 18. פסק דין הצהרתי זכאות מינוי דירקטור חברה

 19. תביעה למתן פסק דין הצהרתי לביטול הסכמה דיונית

 20. האם אפשר לבקש פסק דין הצהרתי כי הנתבע "מבריח נכסים" ?

 21. פסק דין הצהרתי לגבי כספים שהגיעו ויגיעו בגין הזכויות במשק

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון