מה התנאים שבהם ביהמ"ש יאפשר לנאשם לחזור מהודיה ?

מה התנאים שבהם ביהמ"ש יאפשר לנאשם לחזור מהודיה ?

ניתן לסכם ולומר: כי בית המשפט יתיר לנאשם לחזור בו מהודייתו אם התברר לו כי היה פגם בהודייתו בעובדות בחינת רצונו וכוונתו האמיתיים.

בנוסף, אמור בית המשפט לבחון מהי הסיבה הכנה והאמיתית שהביאה את הנאשם לבקש לחזור בו מן ההודיה. אם משתכנע בית המשפט, או שעלה בו חשש, כי הנאשם הודה במיוחס לו עקב טעות או הטעייה, או, בניגוד לאמונתו בחפותו, וכן, אם מטרת הבקשה היא לאפשר לנאשם להוכיח את חפותו, אזי מוצדק וראוי להתיר לו לחזור בו מהודייתו (ר': ע"פ 3754/91 מדינת ישראל נ' דר' קאסם סמחאת, פ"ד מה (5), 798 (להלן: "עניין סמחאת")).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודיה בעובדה

 2. חזרה מהודיה

 3. הודאה והדחה

 4. חזרה מהודייה בעבירות תנועה

 5. הודיית חוץ של נאשם: סעיף 10א לפקודת הראיות

 6. בקשה לחזרה מהודיה: סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי

 7. מה התנאים שבהם ביהמ"ש יאפשר לנאשם לחזור מהודיה ?

 8. חזרת נאשם מהודייתו: סעיף 153 (א) לחוק סדר הדין הפלילי

 9. סמכותו של בית המשפט לאפשר חזרה מהודיה: לאורך כל שלבי המשפט

 10. הרשעה על סמך הודיה בהחזקת סכין שלא כדין על סעיף 186(א) לחוק העונשין

 11. עיתוי הגשת בקשה לחזור מן ההודיה מהווה שיקול רב בבקשת נאשם לחזור בו מן ההודיה

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון