שיקולי צדק בהחלטות של ועדות בנושא פיצויים לניצולי שואה

שיקולי צדק בהחלטות של ועדות בנושא פיצויים לניצולי שואה

בעניין זה יפים דברי כב' השופט מוקי לנדמן ז"ל מתוך הלכת הרשקו (ו"ע 1733/07 הרשקו ואח' נ' הרשות המוסמכת): "בסעיף 18 עצמו אין חלופה של עיוות דין, אך מהות החוק, העוסק בנרדפי הנאצים בתקופה האפלה של השואה מכניס לתוכו, באופן מובנה, שיקולי צדק ואי אפליה [ראו, למשל, רע"א 2620/07 הרשות המוסמכת נ' סטלה ארלזוב, פורסם במאגרים המשפטיים (10.6.2007), סעיף ז להחלטה]. שיקולי הצדק מחייבים החלת ההחלטה על כל יוצא שואה שעומד במדדים שקבענו (וכמובן בשאר דרישות החוק). על כן, כל מי שעומד במדדים שנקבעו לעיל, בין שפנה בעבר למשיבה או לועדת הערר ונדחה ובין אם לאו, רשאי לשוב ולפנות למשיבה, ואם יעמוד במדדים - יהא זכאי לתגמול על פי החוק".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות ניצולי שואה

 2. קצבת זקנה לניצולי שואה

 3. בריחה מחייל גרמני

 4. קווקזים ניצולי שואה

 5. רדיפות היהודים בלוב

 6. ניצולי שואה מאיטליה

 7. חוזה עם אדם שנספה בשואה

 8. פשיטת רגל של ניצול שואה

 9. הכרה בניצולי שואה מרומניה

 10. זכויות ניצולי שואה ממרוקו

 11. תגמולים למפרע לניצולי שואה

 12. תביעת יורשים של ניצולי שואה

 13. פיצויי לניצולי שואה יוצאי לוב

 14. בריחת יהודי לוב בתקופת השואה

 15. יהודי לוב במלחמת העולם השנייה

 16. איחור בהגשת ערר של ניצולי שואה

 17. זכאות ניצולי שואה באזור הקווקז

 18. יהודים שחיו תחת עוצר בזמן השואה

 19. פיצוי על מעשי אלימות בזמן השואה

 20. הארכת מועד הגשת תביעת ניצול שואה

 21. אלימות חייל נאצי לעיני ניצולת שואה

 22. חוק נכי רדיפות הנאצים - יהודי לוב

 23. ראיות חדשות - פיצויים לניצולי שואה

 24. בחירה בין קצבאות נכות או ניצולי שואה

 25. ערר על דחיית זכאות לקצבה לניצולי שואה

 26. ממתי מתחילים לשלם פיצויים לניצולי שואה

 27. שכר טרחת עורך דין בתביעות של ניצולי שואה

 28. ניצולי שואה ממחנות וגטאות שלא מוכרים ע''י גרמניה

 29. פיצויים לניצולי שואה המקבלים קצבאות מביטוח לאומי

 30. האם פיצויים לניצולי שואה נחשבים כהכנסה בביטוח לאומי

 31. ניצול שואה עתר לבג"ץ לביטול מענק חד פעמי במקום קצבה

 32. שיקולי צדק בהחלטות של ועדות בנושא פיצויים לניצולי שואה

 33. בקשה לקבלת קצבה חודשית ליוצאי מחנות ריכוז, גטאות, ומחנות שעבדו בהם בפרך

 34. בקשה לקבלת קצבה חודשית ממדינת ישראל לניצולי שואה יוצאי גטאות ומחנות ריכוז

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון