איסור על דיג בחוט בלבד

איסור על דיג בחוט בלבד

בת"פ (שלום חי') 1019/06 (ניתן ביום 3.1.2007) בית המשפט קבע:

     "איני מקבל את טענת הנאשם כי לא קיים הבדל בין דיג בחוט בלבד לבין דיג בחוט עם חכת מקל. איסור על דיג בחוט בלבד נועד למנוע פגיעה במינים מסוימים שחיים במי השמורה. הדיג בחוט בלבד פוגע ומסכן מינים הרגילים לחיות במרחק של יותר מ-150 מטרים מהחוף. החוט המשמש לדיג בחכת מקל אינו מגיע למרחק שאליו מגיע חוט ללא מקל ולכן הותר הדיג באמצעות חכת מקל בלבד.
     
     אחת הדרכים של חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח- 1998, להעניק הגנה לטבע הינה באמצעות ייעוד שטחים כשמורות טבע או גנים לאומיים. מבחינת דירוג ההגנה על ערכי טבע, מוענקת ההגנה המחמירה ביותר לערכי טבע על ידי הכרזת שטח כשמורת טבע. בשמורת טבע עיקר הדגש מושם על שמירת ערכי טבע. זאת, לעומת הייעוד של גן לאומי שם מושם הדגש על שימוש שטח "לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע...". חלוקה זו מצדדת במתן פירוש מצמצם ביותר להיתר הניתן לפעילות נופש כגון דיג בשמורות טבע (ראו: ד' פיש, דיני איכות הסביבה בישראל, (מחשבות, תשס"ב-2002) בעמ' 587-588).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קניית אפרוחים

 2. פינוי בעלי החיים

 3. עבירת צייד חזירים

 4. הרעלה מריסוס פרות

 5. חוק הגנת בעלי חיים

 6. פיטום אווזים בישראל

 7. איסור על דיג בחוט בלבד

 8. חוק הגנת חיית הבר

 9. עונש על ציד בלתי חוקי

 10. צייד דורבנים באמצעות מלכודות

 11. פגיעה מבעל חיים - תביעה פיצויים

 12. מסירת מידע על ניסויים בבעלי חיים

 13. גידול דבורים והפקת דבר ללא רישיון –

 14. האם מותר לגדל בעלי חיים על קרקע חקלאית ?

 15. איסור דייג באילת - כתב אישום על דייג חוטים

 16. דייג בשמורת טבע - האם מותר לדוג בשמורת טבע ?

 17. הספקת מים בתעריף ביתי למכלאה כאשר העדר במרעה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון