משפט חוזר מטעמי צדק

משפט חוזר מטעמי צדק

הפסיקה כבר הכירה באפשרות העקרונית לשמיעה חוזרת בעניין מהותי ואף ביטול פסק הדין במקרים של מעשה או מחדל המהווים עבירה פלילית, או כאשר ראיות חדשות התגלו.

בעניין זה ראו: סעיף 18 לחוק נרדפי הנאצים, וכן ע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים נ' טלטש: "חרף היעדרו של הסדר חקיקתי מקביל, נתונה לבית משפט אזרחי סמכות טבועה לבטל פסק דין חלוט בהתקיים נסיבות שבהן שיקולים של צדק עדיפים על פני שיקולים של מעשה בית דין".

הוא הדין גם במקרים בהם נתגלו ראיות חדשות שלא היה ניתן להשיגם בשקידה סבירה קודם למתן פסק הדין (עמודים 369-371). מדובר בסמכות טבועה בנסיבות בהן שיקולי הצדק עדיפים על פני שיקולים של סופיות הדיון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה משפט חוזר ?

 2. משפט חוזר מטעמי צדק

 3. ראיה חדשה משפט חוזר

 4. משפט חוזר בהליך אזרחי

 5. משפט חוזר בהליך אזרחי

 6. משפט חוזר בגלל "עיוות דין"

 7. משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

 8. משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

 9. משפט חוזר בגלל ייצוג משפטי לקוי

 10. גילוי ראיה חדשה כעילה למשפט חוזר

 11. סעיף 31 לחוק בתי המשפט: משפט חוזר

 12. בקשה למשפט חוזר על רצח בכוונה תחילה

 13. 4 העילות לקיום משפט חוזר במשפט הפלילי

 14. בקשה למשפט חוזר על רצח בגלל תיקון חוק

 15. גניבה בידי מורשה: בקשה לקיום משפט חוזר

 16. משפט חוזר לא מהווה "הזדמנות שניה" להציג גרסת הגנה

 17. אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

 18. האם ראיה חדשה לגבי סתירה בעדות מהווה עילה למשפט חוזר ?

 19. בקשה למשפט חוזר מועברת לידי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר שנתמנה לכך

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון