חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם

חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם

בספרו של א. ברק, פרשנות במשפט, כרך ראשון, עמ' 569 ואח' נאמר:

     "הכלל הוא כי חוק מאוחר מבטל (במפורש או מכללא) חוק קודם כאשר קיימת ביניהם סתירה שאין ליישבה. כלל זה אינו חל מקום שההוראה המוקדמת היא מיוחדת (ספציפית) וההוראה המאוחרת היא כללית. הוראה מאוחרת וכללית הסותרת הוראה מוקדמת וספציפית אינה מבטלת את ההוראה הספציפית: "דין מיוחד דוחה דין כללי" ... הטעם לגישה זו נעוץ בעובדה כי בהעדר הוראת ביטול מפורשת, היה זה מתכליתה של הנורמה המאוחרת לחיות בצד הנורמה המוקדמת באופן שההוראה הכללית תמשיך לחול על כל דבר ועניין למעט העניינים המכוסים על ידי ההוראה המיוחדת....החוק הכללי והמאוחר אין בכוחו לבטל במשתמע את החוק המוקדם והמיוחד...."

וכך נקבע בע"פ 946/04 מדינת ישראל נ' עובד (ניתן ביום 11.8.2004):

     "יתרה מכך, הכלל הפרשני הוא כי הוראה ספציפית גוברת על הוראה כללית (Lex specialis derogat generali), ובמקרה שבפנינו, העבירה הקבועה בסעיף 13 לפקודת הסמים היא הוראה ספציפית הגוברת, בנסיבות העניין, על ההוראה הכללית שבסעיף 31 לחוק העונשין, גם אם הנורמה הכללית הקבועה בחוק העונשין היא המאוחרת בזמן לאור תיקונה בשנת 1994 (תיקון 39 לחוק העונשין)."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צריכת גז

 2. מהו חוק גל

 3. תכלית החקיקה

 4. הצבעה שלא כחוק

 5. טעות פירוש חוק

 6. חקיקה שיפוטית

 7. שמירת מרחק בחוק

 8. טעות בהבנת החוק

 9. אי ציות להוראת מציל

 10. חוק ייעוץ השקעות

 11. הפעלת רדיו לא חוקי

 12. סעיף 28 לחוק המכר

 13. פירוש ביטויים בחוק

 14. סעיף 6ב לחוק הפלת"ד

 15. אי התאמה לפי חוק המכר

 16. מטרת חוק רישוי עסקים

 17. אישור חוק עזר עירוני

 18. סעיף 15 לחוק התרופות

 19. שחרור לוחם בלתי חוקי

 20. סעיף 4ג לחוק הפלת''ד

 21. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 22. בקשה לפי חוק אמנת האג

 23. סעיף 34י לחוק העונשין

 24. חוק ספציפי מול חוק כללי

 25. חקיקת משנה רטרואקטיבית

 26. סעיף 10 לחוק עזר לאשדוד

 27. איסור שימוש במבנה לא חוקי

 28. חוק אקטיבי או פרוספקטיבי ?

 29. חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם

 30. בקשה לפי חוק ההגנה על חוסים

 31. עבירות על חוקי עזר עירוניים

 32. צו הפסקה מנהלי בגין הפרת החוק

 33. סעיף 15 לחוק העבירות המנהליות

 34. סעיף ויתור על הגנות בחוק ההוצל''פ

 35. ניסיון להתחמק מתחולת חוק עבודת נשים

 36. ביטול החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 37. ביטול החלטה של הממונה לחוק עבודת נשים

 38. הצעת חוק מניעת זיהום הים - מקורות יבשתיים

 39. טיפולי פוריות - שוהה בלתי חוקי בישראל

 40. תוקף כתב אישור לפי חוק עידוד השקעות הון

 41. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומנית

 42. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 43. חוק חדש, המוחל על מצב שנסתיים לפני חקיקתו

 44. הוראת חוק ספציפית גוברת על הוראת חוק כללית

 45. עבירות על חוק עזר עירוני - שמירת הסדר והניקיון

 46. האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ?

 47. האם הסמכה לעריכת "משאל עם" חייבת להיות בחוק יסוד ?

 48. מי שנמצא באתר עתיקות, כשברשותו כלי חפירה: סעיף 38 לחוק העתיקות

 49. הטלת חובה על רשות מרשויות המדינה להכיר את כלל הצעות החוק אינה סבירה

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון