סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי: הגנה מן הצדק

סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי: הגנה מן הצדק

יפים לעניינו הדברים הבאים (ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' בורוביץ , פ"ד נט(6) 776, עמ' 807):
"... עיקר עניינה של ההגנה מן הצדק הוא בהבטחת קיומו של הליך פלילי ראוי, צודק והוגן. בעיקרון עשויה אפוא ההגנה לחול בכל מקרה שבו קיומו של ההליך הפלילי פוגע באופן ממשי בתחושת הצדק וההגינות כפי שזו נתפסת בעיניו של בית-המשפט. מטרת החלתה של ההגנה היא לעשות צדק עם הנאשם, ולא לבוא חשבון עם רשויות האכיפה על מעשיהן הנפסדים. ואולם לרוב (אם כי לא תמיד) תיוחס הפגיעה בצדקתו ובהגינותו של ההליך הפלילי להתנהגות נפסדת של הרשויות, ובמקרים כאלה אכן מוטל על בית-המשפט לבקר את מהלכיהן.

ברם לא כל מעשה נפסד שעשו הרשויות החוקרת או המאשימה או רשות מעורבת אחרת יצדיק את המסקנה שדין האישום להתבטל מטעמי הגנה מן הצדק בין מפני שבאיזון בין האינטרסים הציבוריים המתנגשים גובר העניין שבקיום המשפט, ובין (וזה כמדומה המצב השכיח) מפני שבידי בית-המשפט מצויים כלים אחרים לטיפול בנפסדות מהלכיהן של הרשויות.

ביטולו של הליך פלילי מטעמי הגנה מן הצדק מהווה אפוא מהלך קיצוני שבית-המשפט אינו נזקק לו אלא במקרים חריגים ביותר. בדרך-כלל יידרש הנאשם להראות שהתקיים קשר סיבתי בין התנהגותן הנפסדת של הרשויות לבין הפגיעה בזכויותיו, עם זאת אין לשלול אפשרות שהפגיעה בתחושת הצדק וההגינות תיוחס לא להתנהגות שערורייתית של הרשויות, אלא למשל לרשלנותן, או אף לנסיבות שאינן תלויות ברשויות כל-עיקר אך המחייבות, ומבססות, בבירור את המסקנה כי במקרה הנתון לא יהיה ניתן להבטיח לנאשם קיום משפט הוגן, או שקיומו של ההליך הפלילי יפגע באופן ממשי בתחושת הצדק וההגינות. אך נראה כי מצב דברים כזה אינו צפוי להתרחש אלא במקרים חריגים ביותר".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגנת הצדק הסביר

 2. שיקולי צדק במשפט

 3. הגנה מן הצדק במשפט הפלילי

 4. הגנה מן הצדק דייר מוגן

 5. מהי טענת הגנה מן הצדק ?

 6. הגנה מן הצדק העדר שימוע

 7. סיכויי טענת הגנה מן הצדק

 8. הגנה מן הצדק בהליך פלילי

 9. אכיפה בררנית הגנה מן הצדק

 10. אי פינוי דייר למרות עילת פינוי

 11. התנהגות הנאשם בהגנה מן הצדק

 12. ניהול עסק ללא רישיון הגנה מן הצדק

 13. אי קיום צו בית משפט - הגנה מן הצדק

 14. פינוי דייר מוגן בעסק - סעד מן הצדק

 15. פרשת ויסות מניות הבנקים - הגנה מן הצדק

 16. בקשה לביטול כתב אישום מחמת הגנה מן הצדק

 17. ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק תכנון ובניה

 18. סעד הגנה מן הצדק תכנון ובניה אכיפה בררנית

 19. סמכות ביהמ"ש לסטות מסדרי דין וראיות מטעמי צדק

 20. סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי: הגנה מן הצדק

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון