משפט חוזר בהליך אזרחי

משפט חוזר בהליך אזרחי

לעניין משפט חוזר אזרחי נקבע בע.א 4682/92 עיזבון המנוח סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טלטש בע"מ ואח' פד"י נז(3) 366, כי למרות שבחוק החרות אין הסדר למשפט חוזר אזרחי כפי שקיים לגבי המשפט הפלילי, הרי כאשר מתקיימים שיקולים של צדק ניתן לבטל פסק דין חלוט, ושיקולי צדק עדיפים על פני שיקולים של מעשה בית דין, ובעיקר כאשר מדובר בתרמית (עמ' 371, ד-ז).

בע"א 6019/07 משה טורג'מן נ' אחים עופר (ניהול) בע"מ סג(3) 612, קבעה כב' השופטת (בדימוס) ארבל את התנאים ודרך יישום ההלכות דלעיל, כאשר מדובר בתרמית פנימית, דהיינו - תרמית בהשגת פסק הדין, ואז נקודת האיזון נוטה לכיוון האמת והצדק ולפיכך ניתן יהיה לערוך משפט חוזר אזרחי (בעמ' 622-621).

הכללים והדרך ליישום הם:
1.     בדיקת אמינות לכאורית או משקל ממשי של הראיות המבססות את טענת המרמה (פסקה 12). בשלב זה לאחר הגשת הראיות בעלות אמינות לכאורית לבסס את טענת התרמית, על הצד השני לבקש לדחות על הסף בטענה כי לא הוכחה אף לכאורה או כי לא התקיימו תנאים אחרים.
     "...אם הבקשה נדחית, והתביעה נדונה לגופה, יידרש התובע להוכיח את התרמית באופן סופי. רק לאחר מכן, אם אכן הוכחה התרמית, ואף הוכחו יתר התנאים הנדרשים, יינתן האישור להליך המשפט החוזר עצמו...". (שם, פסקה 12).

2.     חיוניות הראייה: האם טענת המרמה תביא לתוצאה שונה מזו שנקבעה בהתדיינות הראשונה, שכן גם אם היתה מרמה אך היא לא תשנה את התוצאה אין מקום לקיום משפט אזרחי חוזר. (שם, פסקה 13).

3.     ראיות חדשות ושקדנות סבירה "מובן כי אם טענת המרמה הועלתה ועמדה לנגד עיניו של בית המשפט בהתדיינות הראשונה והיא נדחתה על ידו, לא ניתן לשוב ולהעלות את טענת המרמה במסגרת תביעה לביטול פסק דין...". (שם, פסקה 14).

     כמו כן נפסק כי אם בהתדיינות הראשונה דחה בית המשפט בקשה להבאת ראיות נוספות בערעור שיבססו טענת מרמה, לא ניתן לעקוף החלטה זו על ידי הגשת תביעה לביטול פסק דין המבוססת על אותן ראיות. (שם, פסקה 14).

כאשר מדובר בטענת מרמה אשר בית המשפט לא דן בה בהתדיינות הראשונה, יש להוכיח כי הטענה מתבססת על אירוע שהתרחש לאחר פסק הדין, או על ראיות חדשות שהתגלו לאחר מכן, ואי אפשר היה להשיגן במהלך ההתדיינות הראשונה בשקידה סבירה או ראייה חיצונית למשפט עצמו.

כלל זה, של השקדנות הסבירה, יש לפרשו כך שיאזן בין העקרונות ויתיישב עם עקרונות הצדק, ועל כן אין הוא כלל נוקשה ויש להשאיר פתח לאותם מקרים בהם יגרם עוול משמעותי או מקרים בעלי חשיבות ציבורית. אז תיטה הכף לעבר פתיחת ההליך הסופי. (פסקות 20, 22, 23).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה משפט חוזר ?

 2. משפט חוזר מטעמי צדק

 3. ראיה חדשה משפט חוזר

 4. משפט חוזר בהליך אזרחי

 5. משפט חוזר בהליך אזרחי

 6. משפט חוזר בגלל "עיוות דין"

 7. משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

 8. משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

 9. משפט חוזר בגלל ייצוג משפטי לקוי

 10. גילוי ראיה חדשה כעילה למשפט חוזר

 11. סעיף 31 לחוק בתי המשפט: משפט חוזר

 12. בקשה למשפט חוזר על רצח בכוונה תחילה

 13. 4 העילות לקיום משפט חוזר במשפט הפלילי

 14. בקשה למשפט חוזר על רצח בגלל תיקון חוק

 15. גניבה בידי מורשה: בקשה לקיום משפט חוזר

 16. משפט חוזר לא מהווה "הזדמנות שניה" להציג גרסת הגנה

 17. אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

 18. האם ראיה חדשה לגבי סתירה בעדות מהווה עילה למשפט חוזר ?

 19. בקשה למשפט חוזר מועברת לידי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר שנתמנה לכך

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון