סמכותו של בית המשפט לאפשר חזרה מהודיה: לאורך כל שלבי המשפט

סמכותו של בית המשפט לאפשר חזרה מהודיה: לאורך כל שלבי המשפט

יחד עם זאת, בית משפט יעשה כן רק בנסיבות נדירות וחריגות וזאת במטרה למנוע ניסיונות מצד נאשמים לחזור בהם מהודאותיהם, כל אימת שלא יהיו מרוצים מן ההכרעה או מהענישה בעניינם.

"מתן היתר לנאשם לחזור בו מהודאתו בנסיבות כגון אלה במקרה דנן עשוי לפתוח פתח לתופעה מאוד בלתי רצויה: נאשם, שהודה באשמה, לאחר שהוסבר לו על-ידי סניגורו, כי כך יזכה לעונש קל יותר, או לאחר שהסכים לעיסקת טיעון עם התביעה, יקבע את עמדתו בהתאם לגזר הדין שיושת עליו. אם העונש הינו קל, אזי ישלים עמו, אך אם הוא נראה כבד בעיניו, יבקש לבטל הודאתו מהטעם, שהיא לא נמסרה "מרצון טוב וחופשי", ויתבע בירור משפטו לגופו של עניין. "אפשרות תמרון" זו אינה משרתת את טובת הציבור ואת דרישות הצדק."(ר' ע"פ 945/85 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד מא (2) 572, 579-580).

ר' גם : ע"פ (תל אביב-יפו) 1230/96 חברת נאחים בדיר נ' מדינת ישראל, תק-מח 97(2) 1399, 1400:

"אין ספק שמתן היתר לחזור מהודאה, ראוי לו שיינתן במשורה, ביד קמוצה ובמקרים יוצאי דופן והכלל הוא שאין להרשות לנאשם לחזור בו מהודאתו (ע"פ 358/76 ירדני נ' מד"י פ"ד לא(1) 411, 412; ע"פ (ת"א) 272/89 בן נון נ' מד"י - לא פורסם; קדמי, על סדר הדין בפלילים, חלק ב', 168). אמנם אין רשימה סגורה של מקרים שבהם יינתן היתר שכזה ויש לבחון כל מקרה עפ"י נסיבותיו."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודיה בעובדה

 2. חזרה מהודיה

 3. הודאה והדחה

 4. חזרה מהודייה בעבירות תנועה

 5. הודיית חוץ של נאשם: סעיף 10א לפקודת הראיות

 6. בקשה לחזרה מהודיה: סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי

 7. מה התנאים שבהם ביהמ"ש יאפשר לנאשם לחזור מהודיה ?

 8. חזרת נאשם מהודייתו: סעיף 153 (א) לחוק סדר הדין הפלילי

 9. סמכותו של בית המשפט לאפשר חזרה מהודיה: לאורך כל שלבי המשפט

 10. הרשעה על סמך הודיה בהחזקת סכין שלא כדין על סעיף 186(א) לחוק העונשין

 11. עיתוי הגשת בקשה לחזור מן ההודיה מהווה שיקול רב בבקשת נאשם לחזור בו מן ההודיה

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון