האם חובה לתרגם מסמך באנגלית שהוגש כראיה בביהמ"ש בתרגום נוטריוני

האם חובה לתרגם מסמך באנגלית שהוגש כראיה בביהמ"ש ? (תרגום נוטריוני)

השפה האנגלית איבדה את מעמדה כשפה רשמית במדינת ישראל, עם חקיקת סעיף 15(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט התש"ח - 1948, ופקודת הראיות אינה מבחינה בין השפות הזרות בינן לבין עצמן.

תקנה 54א לתקנות הירושה התשנ"ח - 1998 שכותרתה "תרגום" קובעת כי "היה מסמך המוגש לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט כתוב בשפה זרה, למעט השפה האנגלית, יצורף לו תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון ואולם רשאי הרשם או בית המשפט להורות על צירוף תרגום גם למסמך הכתוב בשפה האנגלית"

תקנה 355 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת בנוגע לאכיפת פסקי חוץ, אף היא קובעת כי "המבקש יגיש לבית המשפט, לפי דרישתו, תרגום פסק-החוץ לשפה העברית שאישרו נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל המשמש בתפקידו במדינת הפסק, או של מדינת הפסק המשמש בתפקידו בישראל, או שאושר בדרך אחרת להנחת דעתו של בית המשפט או הרשם".

בתי המשפט לענייני משפחה מחייבים הגשת תרגומים נוטריונים גם כאשר מסמכי המקור הנם בשפה האנגלית. ראה החלטת כב' הש' שלי אייזנברג בתמ"ש 46019-11-11 (ניתן ביום 19.03.12): "לא מצאתי לפטור את המבקשים מהמצאת תרגום המסמכים הרלוונטים לבקשתם לעברית. מדובר במסמכים שהינם חלק בלתי נפרד מהתובענה, שנוסחו באנגלית, שאינה שפה רשמית במדינת ישראל. אין מדובר בתעודות ציבוריות אלא במסמכים משפטיים הנוגעים למהות הליך הפונדקאות. קריאת המסמכים באנגלית ע"י הצד שכנגד, כמו גם ביהמ"ש, מהווה נטל מכביד ובלתי סביר, בהתחשב בעובדה כי מדובר במסמכים ארוכים ומורכבים. לא זו בלבד, אלא שטעות בהבנתם ע"י הגורמים המטפלים במשרד הפנים עשויה לעכב את ההליך ולהכביד שלא לצורך. לפיכך ראוי כי המסמכים יוגשו בתרגום נוטריוני לעברית".

תקנה 25 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) התשכ"ח - 1968, שכותרתה "תרגום פירוט חוץ" קובעת כי "הדורש דין קדימה על סמך פירוט הערוך בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית, יגיש את תרגומו להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית, תוך שלושה חדשים מהיום בו נדרש על ידי הרשם לעשות כן".

על אף שבנוסח התקנות האמורות ניתן, לכאורה, לשפה האנגלית מעמד עדיף לעומת שפות אחרות, ואף נהוג להגיש בקשות לפטנט בשפה האנגלית, הרי שבכל זאת דורש רשם הפטנטים הגשת תרגום מאנגלית לעברית במקרים מסוימים. ראה החלטת רשם הפטנטים משה גולדברג, מיום 20.04.99 בהתנגדות לבקשות סימני מסחר מס' 113753/4/6/7 Leisurenet Limited נ' Firststeer Fast Food Franchise Company Limited.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון