כמה מקבלים על איומים ?

כמה מקבלים על איומים ?


בת"פ (שלום-ראשל"צ) 2893/09 (15/7/13) נקבע כי מתחם הענישה ההולם למעשה העבירה-איומים-שביצע הנאשם, נע מענישה צופה פני עתיד וחינוך ועד למאסר בן מספר חודשים, מאסר על תנאי וקנס בהיקף של אלפי שקלים. בית-המשפט גזר על הנאשם מאסר בפועל בן 4 חודשים, הפעיל מאסר מותנה בן 5 חודשים, לריצוי במצטבר, כך שבסך הכול, הנאשם ירצה מאסר בן 9 חודשים, מאסר על תנאי בן 6 חודשים, למשך 3 שנים, קנס בסך 4,000 ₪ והתחייבות בסך 10,000 ₪. הנאשם הגיש ערעור בתיק 30868-08-13, ובית המשפט קיבל הערעור, כך שבין היתר צמצם את המאסר לתקופה של 4 חודשים בלבד, שירוצה בעבודות שירות, בכפוף לחוות-דעת הממונה.

בת"פ (שלום-פתח תקווה) 10504-03-13 (4/11/13) הורשע הנאשם בביצוע עבירת איומים בשני מופעים. בית-המשפט קבע שם, כי בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה, כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים החל ממאסר על תנאי וכלה במאסר בפועל. בית המשפט קבע, כי מתחם העונש ההולם הינו, החל ממאסר על תנאי ועד ל-8 חודשי מאסר בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איומים על בת זוג

 2. דרישת נכס באיומים

 3. איום על החברה לשעבר

 4. סחיטה באיומים של זמר

 5. איומים על שוטר תנועה

 6. איומים ותקיפת בת זוג

 7. שוד תכשיט באיומי סכין

 8. הוצאת צ'קים תחת איומים

 9. כמה מקבלים על איומים ?

 10. איום על שוטרת במוקד 100

 11. העונש על סחיטה באיומים

 12. מה העונש על איומים ברצח ?

 13. מעצר על דרישת נכס באיומים

 14. יסודות עבירת סחיטה באיומים

 15. תקיפה ואיומים על חוקר ביטוח

 16. מה העונש על איומים על בת זוג

 17. מעצר עקב איומים על עורך דין

 18. ביטול הסכם עקב איום באלימות

 19. עבירת סחיטה באיומים של עורך דין

 20. היסוד הנפשי בעבירת סחיטה באיומים

 21. סחיטה באיומים - ערעור על גזר הדין

 22. שחרור לחלופת מעצר בעבירת סחיטה באיומים ?

 23. ביטול הרשעה של אתלט מצטיין בעבירת איומים

 24. כתב אישום בעבירות ניסיון תקיפה סתם ואיומים

 25. הרשעה בעבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון