אין לתקן כתב תביעה ע"י הוספת עילה חדשה

אין לתקן כתב תביעה ע"י הוספת עילה חדשה

בהלכה הפסוקה ניתן למצוא אמרות שונות שמהן משתמע, שאין לתקן כתב תביעה ע"י הוספת עילה חדשה. אך כבר נפסק כי לדיבור "עילה" משמעויות שונות בהקשרים שונים. המשמעות הצרה ניתנה למונח זה שעה שבוחנים את השאלה האם כתב התביעה מגלה עילה. לעומת זאת, כאשר עסקינן בסוגיה של תיקון כתב תביעה ניתנה הגדרה רחבה למונח האמור. אין מדובר אך על העובדות שבגינן יהא התובע זכאי לסעד המבוקש, כהגדרת המונח לצרכי סילוק על הסף, אלא מדובר על העסקה או על הזכות של בעל הדין. כמו כן, נפסק כי ייתכנו מצבים בהם עצם הוספתה של עילה חדשה כשלעצמה, במשמעות הרחבה של המונח, לא תהווה טעם מספיק לדחיית בקשה לתיקון כתב תביעה (ע"א 772/79 עזבון המנוח ארווין שמרון ז"ל נ' וסקוביץ, פ"ד לו (4) 78, 80-81 (1982); רע"א 3319/06 כונס הנכסים הרשמי נ' ג'ברה (פסקה 7 לפסק הדין, 28.1.07)).

בע"א 41/59 זילברמן נ' המוסד לביטוח לאומי (פ"ד יג 613, 616 (1959)) נפסק כי בית המשפט לא חרג מסמכותו כשהתיר לתקן את כתב התביעה ע"י הוספת עילת תביעה כנגד אחת הנתבעות. שם נאמר כי:-

"...עצם העובדה, כי עקב התיקון יכריע בית המשפט גם בשאלה אם התרשלה המערערת השלישית, תאפשר לו לברר עד תומה את פרשת התאונה, והאחריות לתוצאותיה- הריהי השאלה האמיתית השנויה במחלוקת- ואולי גם למנוע התדיינות נוספת בעתיד."

כלומר, כאשר מדובר בתאונת דרכים, יש ככלל, לאפשר תיקון כתב התביעה באופן שיאפשר לבית המשפט לדון ולהכריע עד תום בפרשת התאונה והאחריות לתוצאותיה ולמנוע התדיינות נוספת בעניין זה בעתיד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה מכיל כתב תביעה ?

 2. כתב תביעה משוחזר

 3. תיקון כתב תביעה

 4. כתב תביעה לא ברור

 5. סירוב לקבל כתב תביעה

 6. בקשה לתיקון כתב תביעה

 7. תיקון כתב תביעה תצהיר

 8. תיקון כתב תביעה בנזיקין

 9. פרסום כתב תביעה באינטרנט

 10. הגשת כתב תביעה ללא סכום

 11. צירוף מסמכים לכתב תביעה

 12. סעד שלא נתבקש בכתב התביעה

 13. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 14. תיקון כתב התביעה התיישנות

 15. תיקון כתב תביעה בתיק פלת''ד

 16. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 17. תיקון כתב תביעה לאחר סיכומים

 18. בקשת רשות ערעור תיקון כתב תביעה

 19. זכותו לתקן כתב תביעה ללא רשות

 20. טענת "אי הבנת טענות כתב התביעה"

 21. תצהיר שונה מהטענות בכתב התביעה

 22. מסירת כתב תביעה לאדם שגר בחו"ל

 23. תיקון כתב התביעה לאחר התיישנות

 24. התחמקות מקבלת כתב תביעה למזונות

 25. ערעור על מחיקת סעדים בכתב תביעה

 26. תיקון כתב תביעה ברשלנות רפואית

 27. המצאת כתב תביעה נגד ארגון טרור

 28. בקשה להוספת חוות דעת לכתב תביעה

 29. תיקון כתב תביעה - התיישנות עילה

 30. תיקון כתב תביעה בבית הדין לעבודה

 31. הארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

 32. תיקון כתב תביעה לבית הדין לעבודה

 33. שיהוי בהגשת בקשה לתיקון כתב תביעה

 34. תיקון כתב התביעה לאחר מתן פסק דין

 35. תיקון כתב תביעה הוספת סעיפי רשלנות

 36. הגשת בקשה למינוי מומחים עם כתב התביעה

 37. בקשה לתיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 38. דחיית חלקים מכתב התביעה מחמת התיישנות

 39. אין לתקן כתב תביעה ע"י הוספת עילה חדשה

 40. הסתמכות על חוות דעת ללא תיקון כתב תביעה

 41. מחיקת כתב תביעה בגין הפרת צווי בית משפט

 42. הוספת חומר רפואי עדכני - תיקון כתב תביעה

 43. פגמים טכניים בהמצאת כתב תביעה לאדם בחו"ל

 44. ערעור על הארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

 45. מסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד מייצג

 46. דחיית בקשה לתיקון כתב תביעה - ערעור לעליון

 47. מחיקת סעיפים מכתב התביעה מחוסר סמכות עניינית

 48. אי המצאת כתב התביעה ישירות לידי המשיב הפורמאלי

 49. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 50. כתב תביעה יכיל את שמו של הנתבע ומספר תעודת זהות

 51. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 52. לא הצליחה לאתר את הנתבעים כדי למסור את כתב התביעה

 53. בקשה לביטול צו להמצאת כתב תביעה מחוץ לתחום השיפוט

 54. העברת תביעה לבית המשפט המחוזי לאחר תיקון כתב תביעה

 55. האם תיקון כתב תביעה מחיקת סעדים מהווה מעשה בית דין

 56. ביטול פס"ד בהעדר הגנה: כתב התביעה לא נשלח לעו"ד חיצוני

 57. האם מסירת כתב תביעה ללא טופס הזמנה לדין מהווה המצאה כדין ?

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון